Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 jun 2023 Nieuws

Na 5 jaar aflossingspauze en restant in 25 jaar aflossen

Een belastingplichtige heeft een woning gekocht. De woning is een eigen woning. Voor de aankoop van de eigen woning is de belastingplichtige een familielening van € 200.000 aangegaan.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de overeenkomst van geldlening is bepaald dat:

 • enkele dagen later een aflossing van € 50.000 plaatsvindt doordat dit bedrag wordt geschonken door de geldverstrekker van de familielening aan de belastingplichtige; en
 • het resterende bedrag van € 150.000 pas na vijf jaar na het aangaan van de geldlening annuïtair in 300 maanden volledig wordt afgelost.

Vraag

 • Wat is de hoogte van het bedrag van de geldlening, als een deel van het ter beschikking gestelde bedrag volgens de overeenkomst van geldlening vrijwel direct wordt afgelost door schenking van diezelfde geldverstrekker?
 • Wat is de hoogte van de eigenwoningschuld van de belastingplichtige?

Antwoord

 • Er is sprake van een overeenkomst van geldlening voor een bedrag van € 150.000.
 • De eigenwoningschuld van de belastingplichtige bedraagt nihil.

Beschouwing
1. Geldlening

In artikel 7:120, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is opgenomen dat de overeenkomst van geldlening een kredietovereenkomst is waarbij de ene partij, de uitlener, zich verbindt aan de andere partij, de lener, een som geld te verstrekken en de lener zich verbindt aan de uitlener een overeenkomstige som geld terug te betalen.

Er moet dus sprake zijn van een terugbetalingsverplichting. Op de terugbetalingsverplichting zijn de artikelen 6:111 tot en met 6:126 BW van toepassing. Ontbreekt deze terugbetalingsverplichting in het geheel, dan is civielrechtelijk (en ook fiscaal) geen sprake van een geldlening. Bij de beantwoording van de vraag of een geldverstrekking ook fiscaal als geldlening heeft te gelden, is in beginsel de civielrechtelijke vorm beslissend (zie HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744).

De belastingplichtige is bij de overeenkomst van geldlening met de geldverstrekker overeengekomen dat een deel (€ 50.000) van het ter beschikking gestelde bedrag vrijwel direct wordt afgelost met een schenking van de geldverstrekker. In zoverre is geen sprake van een geldlening, omdat hiervoor een reële terugbetalingsverplichting ontbreekt. Dit betekent dat slechts voor het resterende deel van de lening van € 150.000 civiel- als fiscaalrechtelijk sprake is van een geldlening.

2. Eigenwoningschuld

Op grond van artikel 3.119a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt vanaf 2013 onder eigenwoningschuld verstaan het gezamenlijke bedrag van de schulden van de belastingplichtige:

    die zijn aangegaan in verband met een eigen woning;
    ter zake waarvan een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen overeenkomstig artikel 3.119c Wet IB 2001 (contractuele aflossingseis);
    ter zake waarvan aan de verplichting tot aflossing wordt voldaan (feitelijke aflossingseis);
    ter  zake  waarvan,  ingeval  artikel  3.119g  Wet  IB  2001  van toepassing   is,  aan   de  verplichting   tot   informatieverstrekking, bedoeld in dat artikel, wordt voldaan.

Uit de overeenkomst van geldlening blijkt dat de geldlening van € 150.000 pas na vijf jaar na het aangaan van de overeenkomst annuïtair in 300 maanden volledig wordt afgelost. Dit betekent dat niet wordt voldaan aan de contractuele aflossingsverplichting als bedoeld in artikel 3.119a, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001. Daarmee kwalificeert de geldlening van € 150.000 niet als eigenwoningschuld en valt deze in box 3.

 

Bron: Belastingdienst

Uw mening

 
A.B.A.D. (Angelo) van Nies
9 jun 2023
Geld zo'n aansluitende termijn dan ook wanneer een woning is verkocht en eerst na b.v. 2 jaar een nieuwe woning wordt aangekocht resp. gefinancierd? Of telt de duur van 2 jaar hier niet mee voor de aflossingsverplichting en evt. ook de 30-jaars termijn voor de renteaftrek?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jun 2023

Laatst gewijzigd

9 jun 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.