Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 mei 2022 Nieuws

Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer het Nader rapport van het wetsvoorstel voor de uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om nog een aantal verbeteringen in het wetsvoorstel aan te brengen.

  • Het opschrift van de wet is aangevuld met ook het verordeningsnummer.
  • In de wijziging van artikel 3A:21, eerste lid, onderdeel b, Wft is een zinsnede toegevoegd om te duiden dat geen instemming van de verkrijger ingevolge artikel 3A:6, eerste lid, Wft nodig is indien er een overdracht aan houders van rechten volgt uit hoofde van artikel 3A:21, eerste lid, onderdeel c, of artikel 3A:44, eerste lid, Wft.
  • Artikel 3A:141 Wft is aangepast zodat het overeenkomt met het huidige 3A:6 Wft (de variant voor banken uit hoofdstuk 3A.1 Wft) waarvan dit een evenbeeld is.
  • Artikel 213rr Fw is toegevoegd om artikel 10 Fw met betrekking tot het verzet tegen faillietverklaring niet van toepassing te laten zijn in het geval dat het faillissement van een centrale tegenpartij wordt uitgesproken.

De memorie van toelichting is hiermee in overeenstemming gebracht. Tevens zijn in de memorie van toelichting nog een aantal redactionele verbeteringen doorgevoerd.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen (internetconsultatie)

Deze wet geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/23 inzake herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen. In deze wet worden een aantal aanpassingen aan Nederlandse wetgeving voorgesteld om goed uitvoering te kunnen geven aan de verordening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 mei 2022

Laatst gewijzigd

23 mei 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.