Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 jan 2022 Nieuws

Wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten

Met deze regeling worden enkele wijzigingen aangebracht in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: Sim). Uit de evaluatie bleek dat eigenaren en belangenorganisaties de Sim positief waarderen en dat de regeling op effectieve en efficiënte wijze de instandhouding van monumenten stimuleert. De basis van de Sim blijft dus intact. Wel worden enkele wijzigingen aangebracht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Kerkelijke dienstgebouwen in kerkelijk gebruik

De aanbeveling uit het evaluatierapport om te zoeken naar een oplossing voor woonhuizen waarvoor subsidie op grond van de Woonhuisregeling noch de Sim mogelijk is, is overgenomen voor woonhuizen in kerkelijk gebruik, zoals pastorieën en kosterswoningen. Behalve om kerkelijke dienstwoningen gaat het ook om woonhuizen (dienstgebouwen) die bij een kerkgebouw horen vanwege een gebruik dat direct gelieerd is aan de kerkelijke functie van het kerkgebouw, zoals een consistorie of kerkenraadskamer.

In dergelijke gevallen is er doorgaans geen (commerciële) exploitatie van het woonhuis mogelijk als basis voor een goede instandhouding. Daardoor is ook de historisch-functionele samenhang met het kerkgebouw in het geding, terwijl die samenhang – zeker in een tijd van voortgaande ontkerkelijking – juist een meerwaarde vertegenwoordigt. Deze maatregel bevordert indirect ook het behoud van deze (functionele) samenhang of ensemblewaarde. Overigens wordt een kerkelijk dienstgebouw ook niet als woonhuis aangemerkt als het in kerkelijk gebruik is ten behoeve van de kerkelijke functie van een kerkgebouw dat geen rijksmonument is.

Budgetbesparende maatregelen

Er is sprake van een groeiende financiële druk op de Sim. Om binnen het huidige budget toch de groeiende druk op de Sim enigszins af te remmen, wordt het subsidiepercentage voor eigenaren die het rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken en die eventuele onderhoudskosten daarom in mindering op de winst kunnen brengen, verlaagd van 60% naar 40%. Deze vermindering van het subsidiepercentage geldt niet voor professionele organisaties voor monumentenbehoud, omdat deze organisaties door goed eigenaar- en opdrachtgeverschap een voorbeeldfunctie vervullen in de monumentensector.

Subsidie voor verduurzamingsonderzoek

Met de tweede nota van wijziging bij de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022, is een bedrag van € 4,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidiëring van verduurzamingsonderzoeken vanuit de Sim. Deze regeling voegt een nieuw hoofdstuk 2a toe aan de Sim, op basis waarvan de komende drie jaar, in combinatie met de subsidie voor het normale onderhoud van het rijksmonument, subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een verduurzamingsonderzoek. Hiermee worden eigenaren gestimuleerd om de mogelijkheden tot verduurzaming van hun rijksmonumenten in beeld te brengen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ontwerpbesluit Wijziging Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Dit besluit voorziet in de vaststelling van het subsidiepercentage. Omdat de mate van uitputting van het subsidieplafond na de subsidieverstrekking voor de kalenderjaren 2019 en 2020 geen aanleiding geeft tot een verlaging van het subsidiepercentage, is het subsidiepercentage ook voor de kalenderjaren 2021 en 2022 vastgesteld op het maximum van 38%.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 jan 2022

Laatst gewijzigd

11 jan 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.