Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 okt 2021 Nieuws

Monitor zorgverzekeringen 2021

Jaarlijks voert de Nederlandse Zorgautoriteit een monitor uit die de belangrijkste ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt in kaart brengt. Dit zijn de resultaten voor 2021.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ontwikkelingen polisaanbod

Zorgverzekeraars hadden in 2020 een positief resultaat op de uitvoering van de zorgverzekeringswet van ongeveer € 41 per verzekerde. Dit komt omdat er door corona minder zorg wordt geleverd. Het positieve resultaat hebben zorgverzekeraars gebruikt voor een verlaging van de zorgpremies in 2021. Verder zien we dat het aantal polissen is gegroeid van 55 naar 57 polissen. Het aantal overstappers is niet wezenlijk veranderd ten opzicht van 2020. Wel zien we een relatief forse groei van de premiewinst die verzekerden hebben gemaakt door over te stappen. Daarnaast zien we dat het aantal verzekerden met een budgetpolis in 2021 is gestegen naar 3,19 miljoen verzekerden (18,4%). Het aantal verzekerden met een restitutiepolis is gedaald naar 2,58 miljoen (14,9%).

Oproep NZa aan partijen

De NZa roept zorgverzekeraars op om tot een transparanter polisaanbod te komen. Dit kan door het verminderen van polissen die weinig van elkaar verschillen. En door alleen nieuwe polissen op de markt te brengen die echt inhoudelijk verschillen van de al bestaande polissen. Met een overzichtelijk polisaanbod kunnen verzekerden op meer dan alleen prijs kiezen. De NZa roept zorgverzekeraars op om verzekerden beter te helpen bij het maken van een goede keuze. Specifiek richt de NZa zich op de polissen met beperkende voorwaarden. Deze polissen kunnen voor veel meer verzekerden een passende keuze zijn, terwijl deze nu gepositioneerd worden als een geschikte verzekering voor jonge en gezonde mensen.

 

Bron: Rijksoverheid/ NZa

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2021

Het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt geeft inzicht in de kennis, beleving en gedrag van consumenten als ze kiezen voor een zorgpolis. Bij het oriënteren op een nieuwe zorgverzekering maken respondenten met name gebruik van online bronnen. (Prijs-)vergelijkingswebsites worden daarbij meer gebruikt dan vorig jaar (57% vs. 49%).

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020

In het rapport gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in op reguliere thema’s als de zorgplicht, zorginkoop, bruikbare informatie en de controles en financiële verantwoording.

Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2020-2021

Minister Van Ark informeerde de Tweede Kamer over het overstapseizoen 2020-2021 voor de zorgverzekering.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 okt 2021

Laatst gewijzigd

14 okt 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.