Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 mrt 2021 Nieuws

Kamervragen over flitskredieten

Minister Hoekstra van Financiën stuurde de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over flitskredieten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op 1 januari 2020 is de Regeling aanpak flitskrediet in werking getreden. Op grond daarvan is het maximumkredietvergoedingspercentage dat aanbieders van krediet in rekening mogen brengen ook van toepassing op het via internet vanuit een andere lidstaat van de EU aanbieden van krediet aan consumenten in Nederland. Daarbij is uitdrukkelijk opgemerkt dat ‘het voor de toepassing van deze regeling niet relevant is of de vergoeding door de aanbieder wordt aangemerkt als ‘rente’, ‘leenkosten’, een garantstelling (al dan niet met een externe partij) of anderszins’. De totale kosten die bij de consument in rekening worden gebracht, mogen het maximumkredietvergoedingspercentage van 10% niet overschrijden. Dat volgt uit artikel 4 van het Besluit kredietvergoeding.

Geen economisch delict

Overtreding van artikel 115a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, waarin is geregeld dat aanbieders gebonden zijn aan het maximumkredietvergoedingspercentage, is niet aangemerkt als economisch delict en dientengevolge niet strafbaar. Het is aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of onderzocht zal worden of er in dit geval mogelijk andere strafbare feiten zijn gepleegd.

Pandhuis

...Zijn er meer gemeentelijke kredietbanken die hogere percentages dan het toegestane wettelijk maximum in rekening brengen?
Antwoord 14
Bij de 'A' (geen gemeentelijke kredietbank) kunnen consumenten geld lenen tegen een onderpand zoals een sieraad. De 'A' is een zogenaamd pandhuis en is geen gemeentelijke kredietbank. Voor pandhuizen gelden de regels op basis van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Titel 2d Overeenkomst van pandbelening) waaronder een maximale maandrente van 4,5%. De ACM houdt toezicht op pandhuizen en kan handhavend optreden wanneer zij bijvoorbeeld te hoge rentes rekenen. Dat hebben zij in het verleden ook gedaan.

Gemeentelijke kredietbanken verstrekken saneringskredieten gericht op het oplossen van schulden, en sociale kredieten met een consumptief karakter. Zij zijn daarbij gehouden aan de maximale kredietvergoeding.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Regeling aanpak flitskrediet

Deze regeling heeft tot doel het beperken van het aanbieden van flitskredieten aan consumenten in Nederland. Flitskredieten zijn kortlopende leningen van geringe omvang die aan consumenten worden verstrekt tegen zeer hoge kosten. Die kosten kunnen bijvoorbeeld rente en ‘leenkosten’ omvatten.

Kosten garantie bij flitskrediet

Een flitskredietaanbieder gaf een keuze tussen een persoonlijke garantstellen en commerciele garantstelling (met kosten). Volgens de rechter vallen deze kosten van garantie onder de kredietvergoeding. De overeenkomst is nietig verklaard.

Flitskrediet zonder vergunning loont niet

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 december 2013 een bestuurlijke boete van €2 miljoen opgelegd aan Your Finance B.V. (gevestigd te Berkel en Rodenrijs). De boete is opgelegd, omdat Your Finance van 25 mei 2011 tot 21 februari 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

Markt voor flitskrediet verder opgedroogd

Volgens de AFM is het aantal aanbieders van flitskrediet de afgelopen jaren sterk afgenomen. Er is op dit moment nog steeds een klein aantal aanbieders actief. Consumenten doen er daarom nog steeds goed aan om goed naar de kosten te kijken als ze overwegen een flitskrediet af te sluiten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 mrt 2021

Laatst gewijzigd

30 mrt 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.