Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 dec 2020 Nieuws

Voorstellen voor hervormingen toeslagen

Het huidige toeslagenstelsel is onhoudbaar. Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvorderingen en nabetalingen. Een volgend kabinet zal daarom een keuze moeten maken om het stelsel fundamenteel te hervormen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’ is geschreven met het oog op de formatie van een volgend kabinet. Omdat verandering van het toeslagenstelsel zorgvuldig moet en tijd zal vergen, schetst het rapport hoe het stelsel er in 2025 uit kan zien, en hoe in de periode daarna.

Er zijn geen eenvoudige of technische oplossingen voor het afschaffen van het toeslagenstelsel. Het gaat hier bij uitstek om politieke keuzes. Wat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burgers is; of kinderopvang een voorziening zou moeten zijn; of op individueel- of huishoudniveau naar draagkracht zou moeten worden gekeken; of de doelen waarvoor de toeslagen bedoeld zijn vooral privaat of juist publiek gefinancierd moeten worden; en wat de gewenste hoogte van de inkomensondersteuning is.

Om de keuzes inzichtelijk te maken, heeft het kabinet - naast de individuele beleidsopties - ook een aantal illustratieve samenhangende varianten geschetst die bestaan uit een combinatie van beleidsopties. De uitgewerkte varianten laten een aantal verschillende mogelijkheden voor een eenvoudiger stelsel zien. Ook laten de uitgewerkte varianten zien dat wanneer toeslagen - die gerichte inkomensondersteuning bieden - worden afgeschaft, en worden vervangen door generiekere instrumenten, het onvermijdelijk is dat dit gepaard gaat met negatieve inkomenseffecten en/of extra geld om deze effecten op te vangen.  

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 dec 2020

Laatst gewijzigd

15 dec 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.