Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 sep 2020 Nieuws

Kamerbrief over vergoeding fiscale schade Groningen

Minister Wiebes stuurde de Tweede Kamer een brief over de vergoeding voor fiscale schade. Vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning kunnen in sommige gevallen consequenties hebben voor de vermogensrendementsheffing, inkomensafhankelijke regelingen en uitkeringen op grond van de Participatiewet.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bewoners kunnen namelijk vanaf 1 juli jl. bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) terecht voor álle schade die voortkomt uit bodembeweging als gevolg van de gaswinning, dus ook schade door waardedaling en immateriële schade.

Geen uitzondering

De afgelopen tijd heb ik (Wiebes) samen met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst en met de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane verkend welke uitzonderingsmogelijkheden er zijn voor schade door waardedaling en immateriële schadevergoeding. Het kabinetsbeleid is om voor box 3 geen uitzondering te maken voor schadevergoedingen. Voor toeslagen geldt dat er in beginsel geen uitzonderingen worden gemaakt voor vergoedingen van materiële schade.

Wel uitzondering

Voor toeslagen geldt een uitzondering voor vergoedingen van immateriële schade. Deze vergoeding kan op verzoek van de burger worden uitgezonderd van het toetsingsvermogen voor de toeslagen1. Aan de Belastingdienst kan doorgegeven worden dat er sprake is van “bijzonder vermogen” door eenmalig het formulier “Verzoek bijzonder vermogen toeslagen” in te vullen. Voor de gemeentelijke regeling geldt dat, wanneer een burger een vergoeding ontvangt voor schade en de vergoeding hoger is dan het vrij te laten vermogen, de burger het risico loopt om zijn of haar bijstandsuitkering te verliezen.

Bijstandsuitkering en vermogenstoets

Er is een maatregel getroffen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen te beslissen of de schadevergoeding kan worden vrijgelaten. In de praktijk heeft een aantal gemeenten in het aardbevingsgebied regels opgesteld waarin de schadevergoedingen voor mijnbouwschade worden vrijgelaten.

Aanvullende schadevergoeding

De eerste peildatum waar de vergoedingen effect op zullen hebben, is 1 januari 2021. Voor de bepaling van de belasting over box-3 vermogen wordt deze peildatum pas gebruikt voor het bepalen van de belasting over het belastingjaar 2021, waarvoor de aangifte in het voorjaar van 2022 moet worden gedaan. Voor toeslagen is deze peildatum bepalend voor het toeslagrecht over 2021. Dit geeft het IMG ruim de tijd om te bepalen op welke manier mensen in de gelegenheid worden gesteld om een aanvraag voor vergoeding van fiscale gevolgschade in te dienen. Zodra het IMG weet hoe het fiscale gevolgschade zal afhandelen, zal ik (Wiebes) de Tweede Kamer nader informeren.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Toelichting gevolgschade en letselschadevergoeding

Staatssecretaris J.A. Vijlbrief gaf antwoord op openstaande kamervragen over letselschadevergoedingen en over aanpassing box 3.

Letselschadevergoedingen en box 3

Staatssecretaris M. Snel gaf een reactie op een eerdere motie waarin de regering wordt verzocht, een poging te doen in kaart te brengen hoeveel mensen bij benadering letselschadevergoeding hebben, wat het financieel beslag is wanneer letselschadevergoedingen uitgezonderd worden van de vermogensbelasting, op welke wijze de letselschadevergoedingen buiten de vermogensbelasting gehouden zouden kunnen worden en de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst in kaart te brengen.

Te ontvangen schadevergoeding rondom peildatum VRH box 3

Vanwege letselschade is er sprake van een vaststellingsovereenkomst in verband met een overeengekomen schadevergoeding. Ondertekening overeenkomst door verzekeringsmaatschappij vóór peildatum en door belanghebbende ná peildatum (1 januari). Behoort de nog niet ontvangen uitkering tot de rendementsgrondslag van box 3?

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.