Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 aug 2019 Nieuws

Mondelinge overeenkomst koop appartementsrecht afdwingbaar?

Een aspirant-koper vordert in kort geding dat de verkoper meewerkt aan de schriftelijke vastlegging van de mondelinge koopovereenkomst en daaropvolgende levering van het appartementsrecht.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hieronder een chronologisch overzicht:

 • Op 4 februari heeft aspirant-koper een bod uitgebracht ad €520.566 [paragraaf 2.4]
 • Op 4 februari wordt dit bod afgewezen vanwege een ander hoger bod [2.5]
 • Op 22 maart heeft de makelaar aspirant-koper gebeld met de vraag of er nog belangstelling is. Aanvullend wordt een concept koopakte gemaild naar aspirant-koper [2.6]
 • Op 25 maart vindt door '3e partij' een bezichting plaats [2.7]
 • Op 26 maart geeft aspirant koper intentie tot koop aan. [2.8]
 • De makelaar geeft de contactgegevens van de notaris door, waarna aspirant-koper op 27 maart contact heeft met de notaris [2.9]
 • '3e partij' hebben op 27 maart een bod uitgebracht van €515.000. De makelaar wijst op hoger bod van aspirant-koper. [2.10]
 • Op 2 april stuurt de makelaar aspirant-koper aanvullende stukken. [2.11]
 • Op 3 april vindt bouwkundige keuring plaats in opdracht van aspirant-koper. [2.12]
 • Op 4 april geeft verkoper aan niet aan aspirant-koper te wilen verkopen. [2.13] Aspirant-koper geeft - via e-mail (15.58 uur) - aan middels een gevolmachtigde de koopovereenkomst te laten tekenen. Op 4 april (16.03 uur) geeft de makelaar vervolgens aan aspirant-koper aan dit met verkoper te bespreken.
 • Op 4 april (..) heeft de makelaar de 3e partij' te kennen gegeven dat verkoper niet met aspirant-koper in zee gaat. [2.14]
 • Op 5 april heeft de makelaar aspirant-koper te kennen gegeven niet bereid te zijn de koopovereenkomst te tekenen. [2.15]
 • Op 5 april heeft '3e partij' aangegeven nog steeds het appartement te willen kopen. [2.16]

 

De (eerste) vraag die derhalve moet worden beantwoord, is of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De e-mail-correspondentie tussen partijen (zie 2.3 - 2.6) duidt erop dat partijen op of omstreeks 26 maart 2019 overeenstemming hadden over (i) de verkoop van het appartement (het object van de koop) voor een prijs van € 520.566,-, (ii) de notaris die de koopakte en de leveringsakte zou passeren en (iii) dat levering van het appartement zou plaatsvinden zes weken na ondertekening van de koopakte.

Gelet op het voorgaande wordt voorshands geoordeeld dat over de essentialia van de koop (object en prijs) tussen partijen overeenstemming was bereikt en dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Bij de koopovereenkomst golden de ontbindende voorwaarden van een bouwkundige keuring en het verkrijgen van financiering, zoals opgenomen door [eiser sub 1] in zijn e-mail van 4 februari 2019. Het betoog van verkoper dat er andere essentialia waren waar partijen nog geen overeenstemming over hadden, waarbij verkoper, naar de voorzieningenrechter begrijpt, in het bijzonder doelt op de datum van ondertekening van de koopovereenkomst, slaagt niet.

 

De voorzieningenrechter veroordeelt verkoper de met aspirant-koper gesloten koopovereenkomst na te komen. [Fintool: Daarmee komt de koopovereenkomst met '3e partij' te vervallen.]

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 aug 2019

Laatst gewijzigd

13 aug 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.