Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 sep 2017 Nieuws

NHG premie drempel voor starters?

Het WEW deelt de zorg van Vereniging Eigen Huis, dat de NHG premie een drempel kan opwerpen voor met name starters, om een veilige hypotheek, mét NHG te sluiten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Waar VEH het echter zoekt in verlaging van de premie, wat tot gevolg heeft dat de drempel blijft bestaan, zoekt het WEW liever naar een structurele oplossing, die toekomstbestendig is.

Het streven van WEW is dat koopstarters de NHG-premie kunnen blijven betalen, ongeacht de hoogte van die premie, én het Waarborgfonds ook bij een volgende crisis voldoende robuust is om woningeigenaren bij te staan met woningbehoud of het wegnemen van een restschuld.

LTV 101%

Daarom pleit het WEW voor het mogelijk maken van het meefinancieren van de NHG premie in 2018. Dit heeft het WEW  tijdens de hoorzitting over starters op de woningmarkt in de Tweede Kamer ook naar voren gebracht.

Want het WEW ziet dat steeds meer starters tegen de maximale LTV financieren. Hierdoor wordt er nu al vaker voor gekozen om een hypotheek zonder NHG af te sluiten. Immers, de premiekosten van de NHG moeten starters uit eigen middelen betalen. Door starters op de woningmarkt de mogelijkheid te bieden om bepaalde kosten mee te financieren bovenop de maximale LTV, bieden we hen de kans om, ook indien zij geen toegang hebben tot aanvullende financiële middelen, toch de woning te financieren. Daardoor hoeven zij niet uit te wijken naar meer risicovolle consumptieve kredieten zoals we dat bijvoorbeeld in Denemarken steeds meer zien.

Restschuld

In geval van de premie voor een NHG heeft dit daarboven, het voordeel, dat daarmee juist de lening meer verantwoord wordt, door de restschuldverzekering. Hierdoor wordt het vangnet van NHG behouden, dat kan helpen onvoorziene omstandigheden als scheiding, ontslag of overlijden van een partner financieel beter op te vangen. Zeker in een tijd waarin het risico van het kopen van een huis steeds meer bij de consument komt te liggen door aanpassing van de LTV, is dit vangnet voor deze groep juist van belang. Het simpelweg verlagen van de premie heeft gevolgen voor de grootte van het vangnet dat het NHG kan bieden.

Premiehoogte

In tijden van opgaande economie is het verstandig om buffers te versterken. WEW ziet het garantievermogen inderdaad stijgen en dat was ook vanuit prudentiële overwegingen nodig. Maar de solvabiliteit is, ondanks dat deze aan onze normen voldoet, nog steeds volatiel. Een daling van de huizenprijzen met 5% zorgt ervoor dat de solvabiliteit weer fors daalt. WEW streeft naar een stabiele lange termijn premie. Op dit moment is nog te veel onzekerheid om te kunnen vaststellen dat deze lager ligt dan de huidige 1%. Daarom heeft het WEW met de ministeries van BZK en Financiën afgesproken over maximaal twee jaar de risiconormen samen te evalueren, waarbij ook deze stabiele lange termijn premie onderdeel zal zijn van gesprek. Uiteraard is WEW  over deze stabiele premie niet alleen in gesprek met het Ministerie, maar ook met haar belangrijkste stakeholders, waaronder Vereniging Eigen Huis.

 

Bron: WEW

Lees ook…

Position paper Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

Als input voor het 'Rondetafelgesprek Starters op de Woningmarkt' heeft WEW een position paper aangeleverd. Zo wordt o.a. gepleit voor het meefinancieren van de borgtochtprovisie NHG bovenop de 100% LTV (m.i.v. 1 januari 2018).

Position paper NVB, Verbond van Verzekeraars en VEH

Het wordt voor starters, zeker in de Randstad maar ook in andere stedelijke gebieden, steeds lastiger om een betaalbare koopwoning te vinden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar Position paper "Starters op de woningmarkt".

VEH: NHG-premie moet omlaag

De premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) moet omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. Sinds 2013 betaalt de koper bij het afsluiten 1% van het hypotheekbedrag voor de zekerheid die de NHG biedt. Die prijs is te hoog omdat het schaderisico is gehalveerd.

WEW Liquiditeitsprognose 2017-2022

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) - waarmee een verantwoorde hypotheek voor meer mensen toegankelijk en betaalbaar wordt - publiceerde haar Liquiditeitsprognose voor de komende jaren (2017 tot en met 2022).

Test je kennis van NHG

Met een test van 5 vragen wordt getoetst of een hypotheekadviseur de kennis beheerst over het sluiten van een hypotheek met NHG.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 sep 2017

Laatst gewijzigd

25 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.