Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
31 aug 2017 Nieuws

Position paper Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

Als input voor het 'Rondetafelgesprek Starters op de Woningmarkt' heeft WEW een position paper aangeleverd. Zo wordt o.a. gepleit voor het meefinancieren van de borgtochtprovisie NHG bovenop de 100% LTV (m.i.v. 1 januari 2018).
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Position paper" (pdf, 3 pagina's)

Knelpunten

Wij constateren vier knelpunten:

 1. Er is een tekort aan betaalbare starterswoningen.
 2. Starters worden uitgesloten wanneer ze geen toegang hebben tot aanvullende financiële middelen uit bijvoorbeeld schenkingen of borgstellingen via vermogende ouders. Hierdoor ontstaat mogelijk een tweedeling.
 3. Starters gebruiken de maximaal toegestane LTV. Van de starters die nog wel een woning aankopen, financiert de grootste groep dat met een maximaal toegestane Loan To Value (LTV). Het gevaar is dat zij uitwijken naar aanvullende risicovolle kredieten.
 4. Hoewel het beter gaat met de woningmarkt, is de crisis nog niet voorbij. Het aantal woningen waarvan de lening ‘onder water staat’ neemt wel af, maar is in sommige regio’s nog steeds hoog. Dit zet een rem op de doorstroming en dat raakt ook starters.

Oplossingen

 • Geef starters de mogelijkheid om aanvullende kosten mee te financieren.
 • Tegengaan ongewenste neveneffecten van maximale LTV financiering.
 • Geef meer ruimte voor het ontwikkelen van maatwerk

 

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.