Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 sep 2017 Nieuws

Groen licht voor aanvulling ww

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag (1 september 2017) op voorstel van minister Asscher ingestemd met de hiervoor benodigde maatregel.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Momenteel bouwen werknemers de eerste tien jaar een maand ww per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt jaar, tot maximaal 24 maanden. Eerder was dit een maand per gewerkt jaar tot een maximum van 38 maanden.

De werkgevers en werknemers stemden in 2013 bij het sociaal akkoord met deze versobering in waarbij ze afspraken dat ze zelf de mogelijkheid zouden krijgen om per sector de ww-rechten aan te vullen tot de oorspronkelijke duur van maximaal 38 maanden. De aanvulling van de ww verloopt via een bovensectoraal fonds van de werkgevers en werknemers. De aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen waar de ministerraad nu mee heeft ingestemd maakt de oprichting van zo’n fonds mogelijk.

Ingangsdatum

De maatregel treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

Spaww

Meer informatie over de uitvoering van de ww-aanvulling en over het private fonds is te vinden bij de Stichting Private aanvulling WW: www.spaww.nl.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bijdrage 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60%

De bijdrage voor 2017 en 2018 staan vast, de daaropvolgende jaren betreffen ramingen. Afgesproken is dat de geldelijke bijdrage in enig jaar het percentage van 0,75% niet te boven zal gaan

Lees hier de volledige brief van Stichting van de Arbeid (pdf, 8 pagina's)

Omkeerregel

De bijdrage wordt door werkgevers op het brutoloon ingehouden. Daarbij geldt een maximumbedrag voor de bijdragegrondslag dat gelijk is aan het in enig jaar geldende maximum premieloon (ook wel maximum dagloon genoemd) voor de wettelijke werknemersverzekeringen (anno 2017 € 53.701 op jaarbasis). Over de uitkering zal loonbelasting worden ingehouden door de Stichting PAWW zodat de zogenoemde ‘omkeerregel’ van toepassing is die ook voor de wettelijke werknemersverzekeringen en het overgrote deel van pensioenuitkeringen geldt.

Bron: Stichting van de Arbeid

25/9/2017, update, zie download publicatie

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

HBO-CAO: Langer recht op een hogere uitkering

De aanpassing van de werkloosheidsregeling in de cao-hbo was nodig na een aantal wetswijzigingen. De Vereniging Hogescholen en de vakbonden hebben afgesproken dat de verkorting van de duur van de WW naar twee jaar niet geldt voor werknemers in het hbo: zij kunnen drie jaar een uitkering krijgen.

Redactie Fintool: Met dit bericht beogen wij te benadrukken dat bij de adviesrapporten ook ingezoomd dient te worden op de CAO van de desbetreffende relatie(s). Immers, het WW scenario kan daarbij afwijken van het wettelijke scenario.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 sep 2017

Laatst gewijzigd

25 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.