Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 mrt 2017 Nieuws

HBO-CAO: Langer recht op een hogere uitkering

De aanpassing van de werkloosheidsregeling in de cao-hbo was nodig na een aantal wetswijzigingen. De Vereniging Hogescholen en de vakbonden hebben afgesproken dat de verkorting van de duur van de WW naar twee jaar niet geldt voor werknemers in het hbo: zij kunnen drie jaar een uitkering krijgen.

Redactie Fintool: Met dit bericht beogen wij te benadrukken dat bij de adviesrapporten ook ingezoomd dient te worden op de CAO van de desbetreffende relatie(s). Immers, het WW scenario kan daarbij afwijken van het wettelijke scenario.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uitkering HBO-CAO

De gewijzigde uitkering is, anders dan in de wettelijke regeling, niet aan een maximum gebonden: in het eerste half jaar bedraagt die 75 procent van het laatst verdiende loon – ongeacht of de werknemer in salarisschaal zeven of schaal vijftien zit – en de achttien maanden daarna 70 procent. Pas in het derde jaar is de uitkering niet hoger dan 70 procent van het hoogste salaris in schaal twaalf.

Als de ww-uitkering verbruikt is, heeft de werknemer nog maximaal 34 maanden recht op een aansluitende uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon, eveneens gemaximeerd op salarisschaal twaalf.

AOW

Werknemers die tien jaar voordat ze recht hebben op AOW worden ontslagen, krijgen na hun WW een extra aansluitende uitkering tot ze AOW ontvangen. Die is wel iets lager: hooguit 70 procent van het hoogste salaris in schaal tien.

 

Bron: Punt. Onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool

* Aandachtspunt is wat de woonlastenbeschermerverzekering over deze aanvullende CAO bepaling zegt. Loopt duur verzekering gelijk op aan WW + CAO aanvulling, of enkel wettelijke WW duur?

Lees ook…

Woonlastenbeschermers en WW dekking

Sinds 1 juli 2015 is de berekening van het dagloon voor een WW-uitkering gewijzigd (bij nieuwe aanvragen). Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor de hoogte van het dagloon wordt gekeken naar het sv-loon in de periode van een jaar voor aanvang werkloosheid. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van het garantiedagloon.

Kifid uitleg voorwaarden woonlastenbeschermer

Is het gebruik van de startersregeling van het UWV, en daardoor werkzaam zijn als zelfstandige een vorm van 'dienstbetrekking van verzekerde' in de polisvoorwaarden van een woonlastenbeschermer? In een Kifid uitspraak doet de Commissie een uitspraak.

FNV: Pilots voor reparatie WW

Raet gaat binnenkort diverse pilots draaien. Deze pilots vormen proeftuinen voor de reparatie van de WW. Zij gaan proefdraaien bij drie cao trajecten die komende periode starten. Dat meldt FNV.

Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao's

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen in een brief op om afspraken te maken over de private aanvulling WW en WGA.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.