Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 aug 2015 Nieuws

Woonlastenbeschermers en WW dekking

Sinds 1 juli 2015 is de berekening van het dagloon voor een WW-uitkering gewijzigd (bij nieuwe aanvragen). Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor de hoogte van het dagloon wordt gekeken naar het sv-loon in de periode van een jaar voor aanvang werkloosheid. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van het garantiedagloon.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Gemiddeld loon
Het gemiddelde loon wordt over het hele jaar berekend. Het loon dat verdiend is, wordt door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar) gedeeld. Iemand die bijvoorbeeld na afstuderen aan het werk gaat (start baan 1 juli), heeft op 1 januari daaropvolgend een gemiddeld sv-loon dat slechts de helft is van het feitelijk verdiende loon.

Soortgelijk probleem treedt ook op indien iemand een salarisverhoging krijgt (bijvoorbeeld wegens promotie), of (opnieuw) aan het werk gaat, bijvoorbeeld een herintreder (na bijvoorbeeld sabbatical of mantelzorg).

Woonlastenbeschermer
Vaak volgt de uitkering van een woonlastenbeschermer die van de WW uitkering. Met de (toekomstige) inkorting van de maximale WW-uitkering (24 maanden, tenzij aanvullende CAO afspraken) is vanuit zorgplicht aanvullende informatievoorziening richting de verzekeringnemer wenselijk.

Mogelijk is de hoogte van de woonlastenbeschermer afgestemd op de te verwachten daling van het inkomen (daling naar 70% laatstverdiende loon). In de praktijk is de inkomensdaling forser. Dit vanwege de gemiddelde grondslag die lager uitvalt dan het laatstverdiende loon (mits er sprake is van eerdere salarismutatie).

Bron: Fintool

Garantiedagloon
Onder voorwaarden kan het UWV het oude, hogere inkomen als basis voor een WW-uitkering hanteren. In dat geval is de WW-uitkering dan ook hoger dan als de WW-uitkering gebaseerd zou zijn op het nieuwe, lagere inkomen.

Van baan naar baan en daarna WW
Bent u van de ene werkgever in dienst gekomen bij een andere werkgever? En wordt u daarna werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon WW:

 • U heeft minimaal 1 jaar bij uw vorige werkgever gewerkt.
 • Aansluitend op deze baan heeft u 1 of meer banen gehad waardoor u toen niet werkloos bent geworden.
 • Uw laatste baan is geëindigd binnen 54 weken na de beëindiging van uw vorige baan met een hoger loon.

Voorwaarden garantiedagloon als u vanuit de WW gaat werken
Gaat u vanuit de WW aan de slag bij een werkgever en wordt u daarna weer werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon:

 • U heeft minimaal 1 jaar gewerkt in uw oude baan, voordat u werkloos werd.
 • Na deze baan had u recht op een WW-uitkering.
 • U gaat in een nieuwe baan werken waardoor uw WW-uitkering eindigt.
 • U wordt werkloos, uw vorige WW-uitkering wordt niet voortgezet, maar u heeft wel recht op een nieuwe WW-uitkering.
 • Deze nieuwe uitkering start binnen 1 jaar na het begin van de vorige WW-uitkering. 

 

Bron: UWV

Lees ook…

AFM onderzoek woonlastenverzekering

Veel woonlastenverzekeringen doen niet in alle gevallen wat een consument er van mag verwachten. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) recent heeft gedaan.

Betaling WW 1 keer per maand en wijziging dagloon

Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand betaald. Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken. Passende arbeid en dagloon worden ook aangepast.

Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao's

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen in een brief op om afspraken te maken over de private aanvulling WW en WGA.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.