Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 jun 2016 Nieuws

Werkgelegenheid bij verzekeraars neemt af

Om de dalingen van omzet en het resultaat het hoofd te kunnen bieden, reageren verzekeraars met kostenreducties. Bovendien kan door automatisering meer werk door minder mensen gedaan worden, verdwijnen overlappende functies na bedrijfsintegraties, veranderen de werkzaamheden inhoudelijk en stijgt het opleidingsniveau. Door al deze factoren nam de werkgelegenheid in de bedrijfstak in 2015 verder af tot 46.600 werknemers. Lees meer cijfers in het "Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2015 (Verbond van Verzekeraars)".
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2015 (Verbond van Verzekeraars)" (pdf, 40 pagina's)

Schadeverzekeringen
Het premievolume van Schade (exclusief Ziektekosten en Inkomen) daalde in 2015 met 1 procent. Ook het resultaat zette de dalende trend voort en werd na herverzekering zelfs negatief, namelijk -1 procent. De oorzaken hiervan zijn vooral de felle concurrentie op verzadigde markten en overheidsbeleid dat de lasten van verzekeraars verhoogt.

Ziektekosten en Inkomen
Het premievolume en resultaat van Ziektekosten zijn redelijk stabiel. Het premievolume van Inkomensverzekeringen daalt al enkele jaren, maar het resultaat laat zowel in 2014 als in 2015 een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar zien. Dit is vooral het gevolg van een hoge vrijval van de voorzieningen in 2015.

Levensverzekeringen
Levensverzekeraars hebben bij uitstek te kampen met de lage rente. Verder hebben zij niet alleen te maken met onderlinge concurrentie, maar ook met concurrentie met andere financiële instellingen, zoals banken en pensioenfondsen. Het ontbreken van een level playing field speelt verzekeraars daarbij vaak parten. Het premievolume daalde in 2015 met 16 procent naar 14,6 miljard euro. Omdat verzekeraars vooral in 2014 veel geld reserveerden voor toekomstige uitkeringen, zien we dat het resultaat na een dip in 2014 weer opveert in 2015. Dit beeld laat duidelijk zien dat levensverzekeraars in een transitie zitten die op een gezonde manier wordt gemaakt.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Uw mening

 
Berend Tooms
16 jun 2016
En verreweg de belangrijkste reden: Veel werkzaamheden zijn uitbesteed. Voornamelijk aan adviseurs.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 jun 2016

Laatst gewijzigd

16 jun 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.