Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 dec 2008 Nieuws

AFM coulant bij handhaving transparantieregels

Per 1 januari 2009 treedt de verplichting tot beloningstransparantie voor financiële dienstverleners in complexe producten en hypothecaire kredieten in werking. De AFM is niet doof voor de praktische problemen bij de tijdige invoering daarvan en heeft aangegeven de verplichting tot 1 april 2008 niet te handhaven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

“Een aantal marktpartijen heeft aangegeven dat nog niet alle beloningsafspraken bekend zijn waardoor de verplichting tot het transparant maken van de beloning, niet in alle gevallen mogelijk zal zijn”, aldus de toezichthouder. De AFM heeft daar begrip voor en is daarom bereid om marktpartijen tegemoet te komen. Dit houdt concreet in dat de AFM coulance zal betrachten bij de handhaving van de naleving daarvan. Eén en ander onder de voorwaarde dat marktpartijen er gelijktijdig alles aan doen om zo spoedig mogelijk na 1 januari 2009, doch uiterlijk 1 april 2009, (alsnog) te voldoen aan deze verplichting. Wel moeten marktpartijen vanaf 1 januari 2009 voldoen aan de overige nieuwe regels in het Bgfo.

 

Per 1 januari 2009 wordt in artikel 149a Bgfo een nieuwe norm geïntroduceerd voor aanbieders, bemiddelaars of adviseurs in complexe producten of hypothecaire kredieten. Deze norm wordt aangeduid als de inducement-norm en is voor beleggingsondernemingen opgenomen in artikel 168a Bgfo. Deze norm brengt met zich dat omzetprovisies - provisies die zijn gekoppeld aan het behalen van een bepaalde omzet of productie - vanaf 1 januari 2009 niet meer zijn toegestaan. De AFM zal hier vanaf 1 januari 2009 strikt op toezien en zo nodig handhavend optreden.

 

“De AFM heeft verder begrepen dat marktpartijen behoefte hebben aan verdere guidance ten aanzien van de toepassing van de inducement-norm. De AFM is hier thans over in gesprek met brancheverenigingen. De AFM zal eerst gesprekken voeren met de brancheverenigingen en naar aanleiding hiervan guidance geven over de toepassing van de inducement-norm. Dit geldt zowel voor de guidance van de AFM met betrekking tot artikel 149a Bgfo als artikel 168a Bgfo. De AFM zal - onverminderd hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van omzetprovisies - marktpartijen in beginsel pas aanspreken nadat er guidance is gegeven.”

 

Bron: AFM, 12-12-2008

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 dec 2008

Laatst gewijzigd

15 dec 2008

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.