Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
18 nov 2022 Nieuws

Werkloosheid oktober 2022

In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent).
21 okt 2022 Nieuws

Aantal werklozen verder gestegen

In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14 duizend per maand.
7 okt 2022 Nieuws

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

UWV startte op 1 oktober met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).
9 sep 2022 Nieuws

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

UWV heeft in de Werkwijzer Poortwachter diverse teksten aangepast. Bijvoorbeeld over de re-integratie van werknemers met WSW-indicatie of beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook is er een nieuwe versie van het addendum Poortwachter COVID-19.
7 sep 2022 Nieuws

Effectiviteit activerende dienstverlening aan mensen in de WIA

UWV ondersteunt mensen die onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vallen om stappen te zetten op weg naar werk.
5 sep 2022 Nieuws

Cijfers en trends, juli 2022

De publicatie 'Cijfers en trends UWV' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.
2 sep 2022 Nieuws

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2023 wijzigen beperkt

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, wijzigen beperkt in 2023. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,03 procentpunt omhoog naar 0,87%. Bij de Ziektewet is sprake van een lichte daling, hier gaat de gemiddelde premie met 0,02 procentpunt omlaag, naar 0,66%.
26 aug 2022 Nieuws

WIA-uitkeringen 2021

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever. Dit meldt UWV. In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht.
19 aug 2022 Nieuws

Werkloosheid Juli 2022

Het aantal werklozen is in juli 2022 verder toegenomen tot 353 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 12 duizend per maand.
17 aug 2022 Nieuws

Eigenrisicodrager ZW 2023

Denkt u erover om te stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Vanaf 1 januari 2024 krijgt u geen premiekorting meer als u zich weer voor de Ziektewet verzekert bij UWV.
Getoond 1 tot 10 van 430. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.