Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
17 okt 2022 Nieuws

Regeling verlenging risicoweging hypothecaire leningen 2022

DNB constateert dat het systeemrisico in de Nederlandse woningmarkt aanhoudt. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen en tekenen van overwaardering blijven zichtbaar. De groei piekte in januari 2022 op 21,1 procent, het hoogste groeicijfer dat door het CBS is gemeten sinds het begin van de prijsindex in 1995. Als gevolg van de sterke prijsstijgingen, is de gemiddelde prijs sinds het dieptepunt in 2013 meer dan verdubbeld en zijn reële prijzen inmiddels hoger dan bij de vorige piek.
18 jul 2022 Nieuws

Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid

Per 15 juli 2022 is de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel Geschiktheid gestart. Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector.
8 jul 2022 Nieuws

Consultatie verlenging regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022

DNB start op 8 juli met de publieke consultatie van de regeling tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR in verband met de verlenging van een minimumvloer voor de risicoweging van leningen aan particulieren gedekt met hypotheken op onroerend goed in Nederland.
13 jun 2022 Nieuws

Implementatieregeling richtlijn gedekte obligaties

Met dit artikel worden een aantal bepalingen uit de richtlijn gedekte obligaties aan de tabellen 1a en 2 toegevoegd. Tabel 1a bevat de richtlijnbepalingen die de Nederlandsche Bank (DNB) bij de uitvoering van haar taak op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht neemt.
9 mei 2022 Nieuws

Check je biljet-app

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe app uitgebracht waarmee het nog makkelijker is eurobiljetten te controleren op echtheid.
25 apr 2022 Nieuws

DNB activeert depositogarantiestelsel

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 april 2022 besloten tot toepassing van het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB). DNB is namens de overheid uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie.
5 apr 2022 Nieuws

Kamervragen over Kaderwetevaluaties AFM en DNB

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen aar aanleiding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) over de periode 2016-2020.
2 mrt 2022 Nieuws

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet

Aan de Eerste Kamer is het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast te stellen of een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming' toegezonden.
22 feb 2022 Nieuws

Verduurzaming financiële sector

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over het onderzoeksrapport 'Op weg naar een duurzame balans' van De Nederlandsche Bank.
3 feb 2022 Nieuws

Wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

De materiële eisen uit de BRRD II worden geïmplementeerd middels de Implementatiewet. Op besluitniveau zijn enkele aanpassingen nodig om de implementatie te voltooien, door verdere uitvoering te geven aan de Implementatiewet. Het betreft het bepalen van boetecategorieën bij de bepalingen die in de Implementatiewet beboetbaar zijn gesteld door opname in de bijlagen bij de Wft.
Getoond 1 tot 10 van 418. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.