Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 jun 2022 Nieuws

Implementatieregeling richtlijn gedekte obligaties

Met dit artikel worden een aantal bepalingen uit de richtlijn gedekte obligaties aan de tabellen 1a en 2 toegevoegd. Tabel 1a bevat de richtlijnbepalingen die de Nederlandsche Bank (DNB) bij de uitvoering van haar taak op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht neemt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Tabel 2 bevat de richtlijnbepalingen betreffende samenwerking en informatieverstrekking binnen het Europese Systeem voor financieel toezicht en met de tot dat systeem behorende instanties die DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de uitvoering van hun taken op grond van de Wft in acht nemen. De bepalingen uit de richtlijn gedekte obligaties die betrekking hebben op de taakuitoefening van DNB worden toegevoegd aan tabel 1a. De bepalingen die betrekking hebben op grensoverschrijdende samenwerking en informatiedeling worden toegevoegd aan tabel 2.
Artikel II

Er is voor gekozen om de eisen die op basis van de richtlijn en ter uitwerking van de Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties aan gedekte obligaties worden gesteld, alleen op het niveau van algemene maatregel van bestuur nader uit te werken. Dat brengt met zich dat de bestaande nationale regelgeving op ministeriële regelingsniveau wordt geschrapt. Dat gebeurt in dit artikel door hoofdstuk 9a van de Uitvoeringsregeling Wft (‘Geregistreerde gedekte obligaties’) in zijn geheel te laten vervallen.


Bron: Rijksoverheid

13/6/2022; toevoeging publicatie Staatsblad

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Implementatiebesluit richtlijn gedekte obligaties (internetconsultatie)

Als gevolg van de implementatie van de richtlijn wordt met dit besluit voorzien in wijzigingen van het Besluit prudentiële regels Wft (hierna: Bpr) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (hierna: Bbbfs).

Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel en alle bijbehorende documenten voor de Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 jan 2022

Laatst gewijzigd

13 jun 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.