Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
5 dec 2022 Nieuws

Besluit vergelijkingskaart financiële dienstverleners (internetconsultatie)

Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) ten behoeve van de introductie van de vergelijkingskaart financiële dienstverleners. De vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument als informatiedocument dat financiële dienstverleners zoals adviseurs en aanbieders aan consumenten moeten vertrekken.
19 sep 2022 Nieuws

Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften bankdiensten (internetconsultatie)

Het besluit strekt tezamen met de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten tot implementatie van de toegankelijkheidsrichtlijn.
9 sep 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit BGfo

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd op een aantal onderdelen rondom duurzaamheidsrisico's. Onder duurzaamheidsrisico wordt verstaan een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien deze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.
30 mrt 2022 Nieuws

Wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Gelet op de beperkte belangstelling voor de EVC-procedures, de beperkte mogelijkheden voor het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) om de inhoudelijke kwaliteit van de vakbekwaamheidseisen te waarborgen en de hoge toezichtkosten van EVC-examens in vergelijking tot reguliere examens, strekt dit wijzigingsbesluit ertoe de EVC-procedure te laten vervallen.
28 feb 2022 Nieuws

Sanctie alert AFM - Rusland

Gezien de situatie in Oekraïne is het sanctieregime door de Europese Unie (EU) gewijzigd ten aanzien van beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.
23 feb 2022 Nieuws

Besluit implementatie richtlijn essentiële-informatiedocumenten voor icbe's (internetconsultatie)

Dit ontwerpbesluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van richtlijn (EU) 2021/2261 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
30 nov 2021 Nieuws

Renteverlaging doorvoeren na rentevoorstel?

In verband met het aflopen van de rentevastperiode voor de hypothecaire geldlening van de consument, heeft de bank iets meer dan drie maanden daarvoor een rentevoorstel uitgebracht aan de consument.
25 nov 2021 Nieuws

Ontwerp Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit financiële markten BES, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten. Zo wordt o.a. provisietransparantie schadeverzekeringen en 'digitaal advies' behandeld.
21 okt 2021 Nieuws

Wijziging Wft in verband met het vervallen van de EVC-procedure (internetconsultatie)

Met het besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen in verband met het vervallen van de EVC-procedure voor de erkenning van verworven competenties komt de mogelijkheid tot het aantonen van vakbekwaamheid door financieel adviseurs met de EVC-procedure te vervallen.
1 okt 2021 Nieuws

AFM kondigt deep dive onderzoek aan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde aansporingen.
Getoond 1 tot 10 van 61. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.