Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 jun 2020 Nieuws

Nazorg en algemene premiedaling ORV

De nazorgplicht gaat niet zo ver dat een financieel adviseur een consument moet informeren over de premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Dat concludeert de Commissie van Beroep van Kifid in een gepubliceerde uitspraak.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een adviseur is wettelijk verplicht om een consument gedurende de looptijd van een verzekering wel te informeren over wijzigingen in het product zelf. Dat betekent echter niet dat een adviseur de consument moet informeren over algemene marktontwikkelingen zoals premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen.

In deze klachtzaak gaat het over een overlijdensrisicoverzekering (ORV) die de consument in april 2011 heeft afgesloten door tussenkomst van een adviseur. De verzekerde uitkering is 75.000 euro tegen een maandelijkse premie van 26,54 euro. Eind 2018 heeft de consument zich beklaagd bij zijn financieel adviseur. De consument stelt hem aansprakelijk voor de gemiste premiebesparing, omdat de adviseur hem niet tijdig heeft geïnformeerd over de (sterke) premieverlagingen van ORV’s. De financieel adviseur is van mening dat hij wettelijk noch contractueel verplicht is om zijn klant te wijzen op algemene premiewijzigingen bij een nieuwe ORV, nu de premie van de betreffende ORV niet verandert.

(Na)zorgplicht

Een consument mag van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur verwachten dat deze de belangen van de verzekeringnemers in het oog houdt. Voor de inhoud en omvang van die zorgplicht is onder meer de Wet op het financiële toezicht (Wft) van belang en hoe die wet verder is uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).  De Commissie van Beroep oordeelt dat gedurende de looptijd van een verzekering de adviseur zijn klant moet informeren over eventuele wijzigingen in het product, zoals dat via de adviseur is afgesloten. Dus: de adviseur moet de consument informeren als bijvoorbeeld de premie voor zijn ORV zou wijzigen. De wettelijke nazorgplicht gaat niet zo ver gaat dat een adviseur de consument moet informeren over algemene marktontwikkelingen zoals premiedalingen van ORV’s, aldus de Commissie van Beroep. Een consument en een financieel adviseur kunnen over een dergelijke nazorgplicht wel afspraken maken, maar dat is hier niet gebeurd.
Kortom, er is geen sprake van schending van de nazorgplicht door de financieel adviseur. Er is geen reden om eventuele financiële schade te verhalen op de financieel adviseur.

Andere beroepsprocedure

Er loopt op dit moment nog een beroepsprocedure over de zorgplicht van een financieel adviseur bij een ORV. Daarover zal de Commissie van Beroep zich binnenkort uitspreken. Naar verwachting zal de beoordeling liggen in de lijn van deze uitspraak.

Meer klachten

In afwachting van een uitspraak van de Commissie van Beroep is de behandeling van soortgelijke klachten bij de Geschillencommissie aangehouden. Nu deze uitspraak er is en de andere uitspraak in een soortgelijke zaak binnenkort volgt, kan de Geschillencommissie de behandeling van de aangehouden klachten weer oppakken. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie vasthouden aan de lijn zoals in deze uitspraak van de Commissie van Beroep uiteengezet. Vanzelfsprekend wordt iedere klacht op zijn specifieke omstandigheden beoordeeld, wat ertoe kan leiden dat een uitspraak afwijkt.

 

Bron: Kifid

19/6/2020 tweede uitspraak is als download toegevoegd.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Actieve houding adviseur vereist bij dalende orv premies

In een tweetal uitspraken gaat Kifid in op de rol van de adviseur bij overlijdensrisicoverzekeringen. Twee consumenten In 2018 werd Consumenten bekend met de jarenlange dalende premies van ORV’s en stelden hun Adviseur aansprakelijk voor het mislopen van een lagere premie.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 mei 2020

Laatst gewijzigd

19 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.