Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
7 nov 2019 Nieuws

Diverse wijzigingen van besluiten rondom de Wft

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van artikel III dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Met dit besluit wordt voorgeschreven waaraan distributeurs van betaalrekeningen, kredieten of spaarrekeningen dienen te voldoen om te waarborgen dat de desbetreffende financiële producten voldoen aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep en de distributiestrategie aansluit bij de desbetreffende doelgroep.

Informatiedocument

Het derde lid van artikel 65b BGfo bepaalt dat een financiëledienstverlener die een schadeverzekering aanbiedt of samenstelt en algemeen in de markt verkrijgbaar stelt, een bijgewerkte versie van het informatiedocument voor schadeverzekeringen op zijn website beschikbaar dient te houden. Op deze manier kunnen cliënten de schadeverzekeringen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Deze bepaling ziet op de situatie waarin een financiëledienstverlener een schadeverzekering aanbiedt door tussenkomst van een (onder)bemiddelaar of (onder)gevolmachtigde agent. In dat geval rust op de desbetreffende financiëledienstverlener geen verplichting om aan de cliënt het informatiedocument voor schadeverzekeringen te verstrekken. Het informatiedocument wordt dan door de (onder)bemiddelaar of (onder)gevolmachtigde agent aan de cliënt verstrekt voorafgaande aan de totstandkoming van de schadeverzekeringsovereenkomst. Deze financiëledienstverleners hebben namelijk het directe klantcontact. De aanbieder en de bemiddelaar, gevolmachtigde agent onderscheidenlijk ondergevolmachtigde agent kunnen wel overeenkomen dat de aanbieder zelf aan de verplichting voldoet. Het is nodig om dit op te nemen in artikel 65b omdat de verplichting op verzoek een financiële bijsluiter te verstrekken is gebaseerd op artikel 4:22, eerste lid, Wft waarvoor artikel 4:21 Wft niet geldt.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Minister Hoekstra heeft de Eerste en de Tweede Kamer het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 toegezonden.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.