Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
20 okt 2021 Nieuws

Dividendbelasting. Verzamelbesluit

Dit verzamelbesluit dividendbelasting bevat één nieuw onderdeel (paragraaaf 8) ten opzichte van het besluit van 14 juni 2019.
27 mei 2019 Nieuws

Wet aandelen aan toonder en Wet uitbreiding meldplichten aandeelhouders

De 'Wet aandelen aan toonder' die regelt dat papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen treedt per 1 juli 2019 in werking. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen.
10 apr 2019 Nieuws

Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend

Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervallen. Bestaande BV’s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s). Ook de civielrechtelijke regels voor het uitkeren van dividend zijn gewijzigd. Het uitkeren van dividend is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur van de BV. Het bestuur moet toetsen of de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt door de dividenduitkering. Een ten onrechte door het bestuur goedgekeurde dividenduitkering kan tot gevolg hebben dat het bestuur door benadeelde schuldeisers aansprakelijk wordt gesteld.

Kan het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend ook gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of loonstamrechtovereenkomst of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV)?
12 apr 2018 Nieuws

Wetsvoorstel over aandelen aan toonder

Papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Straks kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening worden verhandeld. Daardoor zijn de houders van deze aandelen niet langer anoniem.
13 jun 2014 Nieuws

Besluit: Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit

Dit besluit vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting.
17 dec 2013 Nieuws

Fiscale behandeling aanvullend tier 1 kapitaal

Staatssecretaris Weekers van Financiën schrijft in een brief aan de Kamer over de fiscale behandeling van de verschillende vermogensinstrumenten waarvan een bank gebruik kan maken. Een van deze vermogensinstrumenten is het zogenoemde aanvullende tier 1 kapitaal. Deze vorm van door de banken uit te geven kapitaal heeft een hybride karakter; dat wil zeggen dat het zowel kenmerken van eigen vermogen als van vreemd vermogen heeft.
27 sep 2012 Nieuws

Vragen en antwoorden Belastingdienst 'Stamrecht' en 'Pensioen eigen beheer'

De Belastingdienst heeft twee vragen en antwoorden gepubliceerd: - Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht - Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.