Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
22 jul 2024 Nieuws

Standpunt onzakelijke lening aan een bv

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de bevoordeling bij het verstrekken van een onzakelijke lening aan een bv.
19 jul 2024 Nieuws

Standpunt jaarruimteberekening

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de jaarruimteberekening en de opbouw van pensioenaanspraken.
15 jul 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over revisierenteregeling

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting en de Kennisgroep formeel recht hebben vragen beantwoord over de toepassing van de revisierenteregeling van artikel 30i AWR bij afkoop van een lijfrente die is ontstaan uit de omzetting van een oudedagsverplichting.
15 jul 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over private leaseovereenkomst en box 3

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze een private leaseovereenkomst met betrekking tot een auto in box 3 in aanmerking wordt genomen.
12 jul 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over de kamerverhuurvrijstelling

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord vanaf welk moment niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de kamerverhuurvrijstelling.
8 jul 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over inkomsten van een religieuze en giftenaftrek

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de inkomsten van een religieuze belastingplichtige, die worden afgestaan aan de gemeenschap, een aftrekbare gift kunnen vormen.
28 jun 2024 Nieuws

Notariële samenwoonovereenkomst en fiscaal partnerschap

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of een belastingplichtige en haar vader als fiscale partners voor de Wet inkomstenbelasting 2001 kwalificeren wanneer zij op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven en een notariële samenwoonovereenkomst hebben gesloten.
26 jun 2024 Nieuws

Excessief lenen en artikel 10a.23 Wet IB 2001

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of eigenwoningschulden die op 31 december 2022 bestaan, blijven vallen onder de overgangsbepaling van artikel 10a.23 van de Wet inkomstenbelasting 2001 als de schuld na deze datum wordt gebruikt voor de verwerving van een nieuwe eigen woning.
14 jun 2024 Nieuws

Kan een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als verkoopregulerend beding worden aangemerkt?

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding in de zin van artikel 9, vijfde lid, WBR kan worden aangemerkt.
5 jun 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over lijfrentebedragen werknemer door werkgever rechtstreeks betaald aan lijfrente-aanbieder

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of sprake is van uitgaven voor inkomensvoorzieningen voor de werknemer als de werkgever rechtstreeks bedragen overmaakt naar een lijfrente van de werknemer.
Getoond 1 tot 10 van 172. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.