Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 okt 2018 Nieuws

Erfgenamen moeten belasting betalen over verzekeringsuitkering

De erfgenamen van een slachtoffer bij de MH17-ramp moeten loonbelasting betalen over een verzekeringsuitkering. Dat oordeelde de belastingrechter. Zij ziet de verzekeringsuitkeringen als loon, want de uitkering komt voort uit afspraken in het arbeidscontract van het slachtoffer. Omdat de premies niet waren belast, is de verzekeringsuitkering wel belast.
16 okt 2017 Nieuws

Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom

Een BV heeft aan de dga een pensioen toegezegd. Het pensioen is volledig in eigen beheer verzekerd. De dga koopt het pensioen af met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB en artikel 38o Wet LB. De BV en de dga hebben afgesproken dat de BV de netto afkoopsom van het pensioen niet zal uitbetalen maar schuldig zal blijven aan de dga. De waarde van de vordering die de dga ter zake van de afkoop krijgt, is gezien de beperkte financiële middelen van de BV lager dan de nominale waarde van de (netto) afkoopsom van het pensioen.
27 jul 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluiten loonheffingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M, over de tabel voor bijzondere beloningen, een studentenkaart, eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon. In dit besluit zijn de achterhaalde onderdelen uit het voorgaande besluit, over eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon, niet meer opgenomen.
In het besluit BLKB2016/765M worden de wijziging beloningen - cafetariaregelingen - behandeld.
15 mrt 2016 Nieuws

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen per 1 april

Wijziging van de 'Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990'. Deze regeling strekt ertoe met ingang van 1 april 2016 een aantal nieuwe loonbelasting- en premietabellen vast te stellen die als vervanging dienen voor een aantal loonbelasting- en premietabellen die met ingang van 1 januari 2016 zijn vastgesteld
4 sep 2015 Nieuws

FAQ Loonbegrip en betalingen, Inhoudingen en verrekeningen

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon van kracht. In een notitie wordt op een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen antwoord gegeven.
18 jun 2015 Nieuws

Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen (BGL) en VAR verklaring

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht.
3 okt 2014 Nieuws

iPad is een communicatiemiddel en geen computer

In hoger beroep is geoordeeld dat een iPad een communicatiemiddel is. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit op 25 september 2014, anders dan de rechtbank Haarlem, beslist. De rechtbank oordeelde eerder dat een iPad als een computer moet worden aangemerkt.
7 jan 2014 Kennis

Fictief loon

24 mei 2013 Nieuws

Werkbonus

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013. De per 1 januari 2013 in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen werkbonus wordt per 1 januari 2014 eveneens opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964. Hierdoor kan deze heffingskorting vanaf 1 januari 2014 door de werkgever worden toegepast.
21 feb 2013 Kennis

Voorlopige teruggaaf, voorlopige negatieve aanslag

De loonbelasting (LB) is een voorheffing op de inkomstenbelasting (IB). In beginsel wordt er bij de heffing van LB geen rekening gehouden met bijzondere aftrekposten.
Getoond 1 tot 10 van 25. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.