Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 aug 2018 Nieuws

Opgave geldverstrekker onjuist

Een consument wenst rechten te ontlenen aan een eerdere mededeling van de geldverstrekker richting de notaris dat de geldlening was afgelost. De Bank heeft zich op het standpunt gesteld dat zij een fout heeft gemaakt, maar dat deze fout de Bank niet bindt.
4 aug 2017 Nieuws

Handtekeningclausule bindt consument

Consument heeft bij de bank een hypothecaire geldlening afgesloten. Op de laatste pagina is een zgn. Handtekeningclausule opgenomen waarin is bepaald dat ondergetekenden verklaren de in deze offerte genoemde leningsvoorwaarden te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben kunnen nemen en accepteren de bij deze offerte aangeboden lening onder de gestelde voorwaarden.
18 mei 2017 Nieuws

Vergeten handtekening kandidaat-notaris geen schending zorgplicht

De kamer voor het notariaat heeft een klacht van een consument ongegrond verklaard.
Op een afschrift van de hypotheekakte ontbrak een handtekening van de kandidaat-notaris onder de notarisverklaring.
18 jan 2017 Nieuws

Meer woningtransacties in 2016 dan voor de crisis

Het aantal verkochte woningen in 2016 is op bijna 215.000 uitgekomen. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal verkochte woningen is daarmee hoger dan voor aanvang van de crisis, toen bijna 210.000 woningen verkocht werden. Dit meldt het Kadaster.
19 nov 2015 Nieuws

Notarissen doen goede zaken

Het aantal leveringsakten is in het afgelopen kwartaal met 22 procent omhoog gegaan in vergelijking met datzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal hypotheekakten zelfs met 28 procent. Dit blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
27 nov 2013 Nieuws

Oppassen met aanvaarden nalatenschap

In een uitspraak van de voorzieningenrechter wordt de geldverstrekker in het gelijk gesteld bij diens verhaal op de erfgenamen. De voorzieningenrechter komt in zijn uitspraak tot de conclusie dat de hypotheekakte ten aanzien van gedaagden een executoriale titel oplevert en jegens hen ten uitvoer kan worden gelegd.
20 aug 2013 Nieuws

De leveringsakte en de hypotheekakte: maakt de passeervolgorde uit?

Bij veel notariskantoren in Nederland is het gebruikelijk dat eerst de leveringsakte wordt getekend, om vervolgens de hypotheekakte te tekenen. Velen doen dit vanuit de gedachte dat de koper eerst de onroerende zaak zal moeten verkrijgen om deze vervolgens met een recht van hypotheek te kunnen bezwaren. Een andere – meer praktische – reden is dat koper en verkoper vaak tegelijkertijd op kantoor arriveren nadat zij het registergoed hebben geïnspecteerd, waardoor het logisch is om eerst de eigendomsoverdracht te laten plaatsvinden, zodat de verkoper zijn weg weer kan vervolgen. Deze praktijk kan echter het probleem met zich brengen dat de koper na het passeren van de akte van levering, de hypotheekakte niet wil (of kan) tekenen. Een aantal notarissen kiest daarom voor de omgedraaide passeervolgorde. Doen zij hier goed aan?
8 jan 2013 Kennis

Hypotheekakte

De hypotheekakte wordt opgesteld door de notaris. Daarna wordt de akte gepasseerd en ingeschreven in de openbare registers, het Kadaster.
8 jan 2013 Kennis

Hypotheek

Hypotheek is een zekerheidsrecht dat rust op registergoederen. Onder registergoederen wordt verstaan onroerende zaken, te boek gestelde luchtvaartuigen en schepen. Daarnaast is een recht van hypotheek mogelijk op bepaalde rechten, zoals een erfpachtsrecht, een opstalrecht of een appartementsrecht.
27 aug 2012 Nieuws

NHG-grens volgende maand omlaag

Volgende maand gaat de kostengrens van de NHG omlaag, als eerste stap in een reeks om de grens weer terug te brengen naar het oorspronkelijke bedrag van 265.000 euro.
Getoond 1 tot 10 van 15. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.