Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

8981 tot 8986 van 8986.
20 jun 2003 Kennis

Short strangle

Als u voor de komende jaren een licht dalende, gelijkblijvende of matig stijgende beurs verwacht, kan de volgende beleggingsstrategie interessant zijn. Deze behelst het kopen van aandelen, het daarop schrijven (verkopen) van callopties alsmede het schrijven (verkopen) van putopties.
Fintool.nl 1 jul 2004
Dit is een variatie op het thema short strangle.

Het risico is aanzienlijk dat de combinatie de mist ingaat bij een forse koersbeweging op korte termijn naar boven of naar beneden. Je speculeert op een rustig koersverloop.
Een nadeel is verder dat je hierbij nogal wat kwijt bent aan marges van de optiehandelaar.
Ruud Singor 1 jul 2004
De kern van uw artikel is juist, doch m.i. enigszins onvolledig. De ideale strategie van de short strangle is m.i. als volgt:
het aankopen van zo deep mogelijk in the money van zowel de call alsook de put met de uiterste datum dec. 2008.
De te betalen premies zijn optisch gezien hoog, doch in relatief opzicht is dat niet zo. Er wordt immers weinig lucht betaald voor langlopende opties welke in - in pricipe- zo veel mogelijk deep in the money zijn. Bovendien betaalt men slechts een keer aankoopkosten. De totale kosten zijn dan vaak lager dan de aankoopkosten van de aandelen.
Men heeft zich ook altijd verzkerkerd voor het verschil tussen de uitoefenprijzen van call en put. Stel hierbij Philips call 15 en put 3 bij een koers van € 22,00. Beide gekochte opties dus met uiterste datum december 2008. Indien men betaalt b.v.
€ 19,30 voor en call en put-optie tezamen, vermindert men deze € 19,30 met het verschil tussen de uitoefenprijzen van put hoog en call laag stel € 15,00.
Men loopt dan maximaal risico van € 4,30 per optie, waarvoor men d.m.v. kort schrijven maandelijks b.v. € 1,50 kan ontvangen. Tijdig doorrollen naar de dichtsbijzijnde serie t.o.v. de werkelijke waarde van het aandeel is daarbij het advies voor het behalen van een lucratief rendement over de gehele looptijd. Zit het een beetje mee dan is het maximale risico van € 4,30 in 3 maanden terugverdiend. Dus vanaf maand 4 t/m de 54e maand kan men gaan oogsten hetgeen men in de eerste drie maanden heeft gezaaid.
Serieuze reacties zijn welkom.
21 jan 2013 Kennis

Herinvesteringsreserve

Fintool.nl 24 mei 2004
Dat klopt niet helemaal. Bij de herinvesteringsreserve wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen die over 10 jaar of meer worden afgeschreven zeg maar onroerend goed en andere bedrijfsmiddelen inventaris, auto's, machines etc.. Als het een bedrijfsmiddel wordt vervangen door een ander mag de boekwinst via de herinvesteringsreserve worden doorgeschoven naar het vervangende bedrijfsmiddel. Het is in principe niet mogelijk om boekwinsten met betrekking tot snel afschrijfbare bedrijfsmiddelen af te boeken van onroerend goed, tenzij sprake is van onteigeningssituaties.
Joop van Delden 23 mei 2004
De vervangingsresrve duurt 4 jaar. Men dient eenzelfde soort bedrijfsmiddel opnieuw aan te schaffen. De herinvesteringsreserve duurt 3 jaar. Daarbij is de eis van vervangend bedrijfsmiddel vervallen. De investering dient echter in een periode van maximaal 10 jaar te worden afgeschreven.

5 jun 2003 Kennis

Waardeoverdracht

Fintool.nl 20 apr 2004
Gebruikelijk is het om deze overigens lage kosten te laten voldoen door de werknemer. De verzekeringsmij moet hiervoor een aparte factuur versturen. De kosten mogen niet worden onttrokken uit het over te dragen pensioenkapitaal. In veel pensioenovereenkomsten is opgenomen dat de werkgever deze kosten voor zijn rekening neemt. Bij een individuele C-polis kan hier van afgeweken worden in voorkomende gevallen.
Berend Tooms 20 apr 2004
Is er in het kader van de waardeoverdracht een bepaling waaruit te herleiden is wie opdraait voor de kosten van waardeoverdracht? Soms zie je daar wel iets van terug en heel vaak doorgaans ook niet.
Getoond 8981 tot 8986 van 8986. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.