Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1401 tot 1410 van 1432.
19 nov 2004 Nieuws

Verbond eens met kritiek op nieuwe basisverzekering

MKB-Nederland is tegen een verplichte inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage van vijftig procent aan de nieuwe basisverzekering. Dat maakte de brancheorganisatie onlangs bekend. Ook VNO-NCW heeft zich al tegen de verplichte bijdrage uitgesproken. Het Verbond van Verzekeraars deelt het standpunt van de werkgevers.
19 nov 2004 Nieuws

Achmea neemt OZB/OZF over

Achmea en de zorgverzekeraars OZB en OZF hebben een intentieverklaring getekend om nauwer te gaan samenwerken. Deze intentieverklaring voorziet in de overname van OZF (particuliere ziektekosten) door Achmea en aansluiting van het ziekenfonds OZB bij Achmea. OZB en OZF blijven organisatorisch zelfstandig en onder eigen naam en met de toevoeging Achmea, in de markt actief.
14 nov 2004 Nieuws

Ziekenfonds heeft nog niet de regie

Zorgverzekeraars blijken bij de inkoop van ziekenhuiszorg wel te letten op de toegankelijkheid van de zorg, maar op de betaalbaarheid en vooral de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voeren zij nog weinig de regie. Onderzoek van het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) wijst uit dat ziekenfondsen bij de inkoop van zorg wel oog hebben voor het terugdringen van de wachtlijsten, maar dat betaalbaarheid en kwaliteit van de geleverde zorg beduidend minder aandacht krijgen.
11 nov 2004 Nieuws

Zorgverzekeraar VGZ beste in CTZ-onderzoek

Bij het CTZ-onderzoek naar zorg- en ziekenhuisinkoop is Zorgverzekeraar VGZ volgens eigen zeggen als beste uit de bus gekomen. Uit het rapport van het College Toezicht Zorgverzekeringen blijkt dat VGZ - meer dan andere zorgverzekeraars – ervoor zorgt dat verzekerden tijdige ziekenhuiszorg krijgen en dat hoge uitgaven aan door haar gecontracteerde zorg voorkomen worden.
11 nov 2004 Nieuws

Verbond: Zorgaanbieders en verzekeraars hebben elkaar nodig

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben elkaar nodig in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel. Dat was de belangrijkste conclusie van een workshop die het Verbond van Verzekeraars onlangs organiseerde. Zowel zorgaanbieders als verzekeraars verwachten veel van marktwerking, maar het vertrouwen in elkaar moet nog wel groeien.
9 nov 2004 Nieuws

Sociaal Akkoord: Loondoorbetalingsregeling in tweede ziektejaar aangepast

In het nieuwe akkoord dat sociale partners vorige week vrijdag sloten, heeft het kabinet ook afgezien van het wetsvoorstel dat betalingen boven 70 procent van het laatste loon ontmoedigt. Dat betekent dat werkgevers in het tweede jaar van de ziekte van hun werknemer toch meer dan 70% van het loon kunnen doorbetalen, zonder dat zij gestraft worden met een verlengde doorbetalingsplicht.
8 nov 2004 Nieuws

Consument wil collectieve ziektekostenverzekering

Het overgrote merendeel van de consumenten (67%) vindt het afsluiten van collectieve ziektekostencontracten via de werkgever een goed idee. Nog geen kwart (24%) meent dat iedereen zijn eigen ziektekostenverzekering moet afsluiten en 8% heeft geen mening. Dat zijn de eerste resultaten van een consumentenonderzoek, dat het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft uitgevoerd.
5 nov 2004 Nieuws

ZN: Kosten ziekenfondsen 3 procent omhoog in 2005

De kostenstijging in de ziekenfondsector zal in 2005 zal naar verwachting rond 3 procent per verzekerde bedragen. Daarbij is ervan uit gegaan dat er geen kostenverschuiving plaatsvindt tussen het ziekenfonds en de particuliere markt bij de invoering van dbc's. In het scenario waarbij wel rekening gehouden wordt met een verschuiving, bedraagt de stijging 0,9 procent per verzekerde. De opslag op de nominale rekenpremie wordt geraamd op € 67 in het eerste scenario. In het tweede scenario wordt dit bedrag geraamd op € 49. Dit blijkt uit een kostenraming voor het ziekenfonds van Zorgverzekeraars Nederland.
5 nov 2004 Nieuws

Nog veel kritiek op nieuwe Zorgwet

Naast alle verschillende punten van kritiek, was er volgens het Verbond van Verzekeraars in elk geval één gemeenschappelijk gevoel onder alle aanwezigen bij het Rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet op de zorgtoeslag en de Zorgverzekeringswet had georganiseerd: een goed oordeel is nog onmogelijk. Er zijn essentiële onderdelen onbekend, zoals de wijze van verevening.
5 nov 2004 Nieuws

De Geus voert een extra evaluatie in na één ziektejaar

Werkgever en werknemer blijven verplicht na het eerste ziektejaar de reïntegratie van de werknemer te evalueren. Deze evaluatie betekent wel extra werk, want na twee ziektejaren is er een reïntegratieverslag nodig voor de aanvraag van een WAO-uitkering. In de Staatscourant staat de regeling afgedrukt waarin dit is geregeld.
Getoond 1401 tot 1410 van 1432. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.