Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 mei 2023 Nieuws

Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het voorstel van de wet tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met de voorgestelde maatregelen wordt de huurtoeslag vereenvoudigd doordat er minder voorwaarden zijn voor recht op huurtoeslag (afschaffen maximum huurgrenzen als voorwaarde), minder gegevens aangeleverd hoeven te worden (afschaffen subsidiëring van servicekosten) en grenzen geharmoniseerd worden met de grenzen van andere regelingen (verlaging leeftijdsgrens voor jongeren van 23 naar 21 jaar). Hiermee worden het aantal uitzonderingsbepalingen verminderd en (een aantal) onduidelijkheden uit het systeem gehaald.

Momenteel werkt het kabinet aan een verdere uitwerking van de ambitie om toeslagen op termijn af te schaffen.

Afschaffen van subsidiëring van servicekosten

Het afschaffen van de subsidiabele servicekosten betekent een vereenvoudiging voor de uitvoering. Er hoeven immers minder gegevens uitgevraagd en gecontroleerd te worden. Daarnaast zorgt deze maatregel voor meer eenduidigheid met ander huurbeleid, wat begrijpelijker is voor huurders. Momenteel komt de rekenhuur voor de huurtoeslag namelijk niet overeen met de kale huurprijs die wordt gehanteerd voor onder andere (passend) toewijzen van woningen door corporaties, maar ook niet met de verschuldigde huur die huurders betalen. Deze onduidelijkheid, die soms leidt tot fouten in de huurtoeslagaanvraag, verdwijnt met de voorgestelde maatregel.

Gebaseerd op de meest recente uitvoeringscijfers over 2021 (het meest recente huurtoeslagjaar met meer dan 90% definitieve toekenningen, cijfers over uitvoering tot en met maart 2023) is de verwachting dat ca. 809 duizend huishoudens gemiddeld €11 per maand minder huurtoeslag zullen ontvangen door het niet meer subsidiëren van servicekosten.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Minister De Jonge heeft het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel maakt de huurtoeslag eenvoudiger en beschikbaar voor een grotere groep huurders met een laag inkomen.

Regeling huurtoeslaggrenzen 2023

Op 1 januari van elk jaar worden op grond van artikel 27 van de Wet op de huurtoeslag (hierna: Wht) bij ministeriële regeling zowel de inkomensgerelateerde parameters als de huurgerelateerde parameters van die wet gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2023.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 mei 2023

Laatst gewijzigd

3 mei 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.