Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 dec 2021 Nieuws

Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet alleen sociale partners aan moeten werken maar waarbij ook de inzet en gezamenlijke verantwoordelijkheid van andere partijen nodig is. In de eerste voortgangsrapportage, die aan de staatssecretaris van SZW is aangeboden, laat de Stichting zien hoe het ervoor staat met de uitwerking van die 22 actiepunten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het tegengaan van het ontbreken van pensioenopbouw onder werknemers is één van de afspraken uit het Pensioenakkoord van 2019. Toen bleek dat één op de tien werknemers geen aanvullend pensioen heeft. De uitwerking van de 22 actiepunten vormen samen een meerjarenplan, waarover de Stichting van de Arbeid eind 2022 de stand van zaken wederom zal rapporteren. In deze rapportage wordt aangegeven welke acties al zijn afgerond, welke acties lopen en met welke acties nog aanvang moet worden gemaakt.

Geenpensioen.nl

In de eerste voortgangsrapportage wordt onder meer ingegaan op het met de SER op 12 oktober jl. opgezette meld- en informatiepunt geenpensioen.nl. Op deze site staat een door de Stichting van de Arbeid in samenwerking met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars opgesteld stappenplan. In dit stappenplan zijn de stappen opgenomen die werkgevers en werknemers helpen bij het treffen van een pensioenregeling. Cao-partijen, werkgevers en werknemers kunnen op deze site ook melden wanneer er geen pensioenregeling bij een onderneming is.

Uitzendsector

De Stichting heeft met genoegen geconstateerd dat de aanbeveling met betrekking tot het reduceren van de wachttijd in de uitzendsector al door de cao-partijen is overgenomen. Per 1 januari 2022 wordt de wachttijd voor werknemers om deel te kunnen nemen aan de pensioenregeling gereduceerd van 26 naar 8 gewerkte weken, waardoor de witte vlek direct wordt teruggedrongen.


Bron: SER

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 dec 2021

Laatst gewijzigd

8 dec 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.