Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 feb 2021 Nieuws

Wijzigingen NHG (juli 2021)

De Voorwaarden en Normen van NHG worden per 1 juli 2021 op een aantal punten aangepast. Een aantal wijzigingen zijn bekend gemaakt. Streven is rond 23 april de definitieve Voorwaarden en Normen 2021-2 te publiceren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hybride taxaties

NHG gaat hybride taxaties toestaan als onderbouwing van de marktwaarde. Dit is een taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeeld, evalueert en goedkeurt (EBA 210). Dit moet leiden tot snellere en goedkopere taxaties voor de consument en dient als alternatief voor de zuiver modelmatige taxaties die op grond van de EBA guidelines niet meer zijn toegestaan vanaf 1 juli. Op dit moment is NHG nog volop in gesprek met overheid, toezichthouders, geldverstrekkers en de taxatiebranche over de exacte invulling van het hybride model. NHG zal hybride taxaties toestaan tot maximaal 90% LTV. Bij het melden van de hypotheek dient te worden aangegeven dat de marktwaarde is bepaald aan de hand van een hybride taxatie.

Rekening houden met hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2031 vervalt voor de eerste klanten de hypotheekrenteaftrek door het bereiken van de 30-jaarstermijn. Per 1 januari 2021 kan dit impact hebben op de eerste klanten met een lening die niet volledig is afgelost aan het einde van de looptijd, wanneer deze binnen 10 jaar van dit moment een nieuwe financiering aangaan.  Wanneer dit het geval is, dan dient het vervallen van de aftrek meegenomen te worden in de maximale financieringslast. In deze specifieke situatie wordt het onder NHG toegestaan om bij het aangaan van de lening aflossingsvrij in box 3 af te sluiten.

Norm 1.13.7 BKR codering RN-3 + PLA (praktische laatste aflossingsdatum) met dezelfde datum

NHG is voornemens aan Norm 1.13 een nieuw lid toe te voegen: Norm 1.13.7. In dit lid wordt opgenomen dat in bepaalde situaties een BKR-registratie: RN-3 + PLA met dezelfde datum geen belemmering vormt om voor NHG in aanmerking te komen.

Achtergrond voor de wijziging is: Conform BKR-regelgeving wordt bij elke afboeking op een vordering van €250,- of meer een 3-codering geregistreerd. Als een dergelijke afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code, een praktisch laatste aflossingsdatum (PLA) gemeld. Ook NHG handelt in deze gevallen hiernaar. Na analyse van de NHG-registraties (RN) is gebleken dat een RN-3 + PLA registratie waarbij de data dezelfde zijn, in sommige situaties geen belemmering hoeft te zijn om voor NHG in aanmerking te komen. Dit is het geval wanneer de consument een brief kan overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van afboeking van de restschuld tegen finale kwijting.

Aanvragen hardheidsclausule door geldverstrekkers

Per 1 juli 2021 is het aanvragen van een hardheidsclausule alleen nog mogelijk via de geldverstrekker die de hypothecaire lening verstrekt met het formulier ‘Aanvragen hardheidsclausule’. Het formulier ‘Aanvragen hardheidsclausule’ zal te zijner tijd voor geldverstrekkers op de website van NHG worden geplaatst. Op dit moment kan een beroep op de hardheidsclausule door of namens de aanvrager(s) worden gedaan door middel van een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan NHG.

Verlengen looptijd van een bestaande lening met NHG

Het verlengen van de looptijd van een bestaande lening met NHG is onder Norm 3.1.1 niet mogelijk, maar wel onder Norm 3.1.4. Dit zal in de Voorwaarden & Normen 2021-2 worden verduidelijkt. Inhoudelijk wijzigt Norm 3 (oversluiten en aanvullende lening) niet.

Toestaan gebruik brondata

Steeds meer geldverstrekkers en adviseurs werken met brondata. NHG staat straks, door de ervaring met een aantal pilots met verschillende geldverstrekkers, het gebruik van brondata toe in de Voorwaarden & Normen 2021-2. Hiervoor komt er een ‘checklist brondata’ aanvullend op de huidige ‘checklist documenten – bijlage 3’. Daarnaast zullen we beschrijven waar de brondata aan dient te voldoen. Hierbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk ruimte bij de geldverstrekker te laten, zodat een geldverstrekker zelf kan bepalen met welke consumentendata-leverancier(s) zij wil samenwerken. Door deze toevoeging aan de Voorwaarden & Normen wil NHG het gebruik van brondata in de hypotheekketen verder stimuleren.

Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens versie 3.1 van toepassing. Daarmee vervalt de huidige versie 3.0

 

Bron: NHG (voorwaarden 2021-2 zijn leidend).

Lees ook…

Nieuwe V&N 2021-1 (NHG) - inclusief toelichting

Vanaf 1-1-2021 gelden de Voorwaarden & Normen 2021-1. Een overzicht van de wijzigingen in de V&N 2021-1 ten opzichte van de V&N 2020-2 is als download beschikbaar.

Nieuwe NHG consumentenbrochure

NHG heeft een nieuwe brochure opgesteld voor consumenten, waarin de voordelen van een hypotheek met NHG op een rij worden gezet.

Aangepaste regeling voor ondernemers bij toegang tot de woningmarkt

Veel ondernemers zijn in 2020 financieel geraakt door de eerste lockdown van de coronacrisis. Daarom heeft NHG afgelopen jaar, samen met de overheid, hypotheekverstrekkers en deskundigen een oplossing ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat ondernemers die na de lockdown weer goed draaien nog jaren onnodig met een verlaagd toetsinkomen worden geconfronteerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 feb 2021

Laatst gewijzigd

25 feb 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.