Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 dec 2020 Nieuws

CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling

De afgelopen jaren heeft het CJIB in toenemende mate te maken met mensen met schuldenproblematiek. Er is stevig geïnvesteerd in maatwerkmogelijkheden voor mensen die hun boetes wel willen betalen, maar dat niet kunnen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zo bestaat er een betalingsregelingenbeleid, waar de noodstopprocedure en een draagkrachtregeling onderdeel van uitmaken. En met ingang van 1 december 2020 start het CJIB ook met een verruiming van zijn medewerking aan de minnelijke schuldenregeling (MSNP).

Al sinds 2007 werkt het CJIB mee aan schuldhulpverlening en de daarbij horende minnelijke schuldenregelingen. Voorheen was een minnelijk traject pas mogelijk na volledige betaling van de zogeheten niet-saneerbare vorderingen. Als gevolg hiervan kon geen schuldenregeling tot stand komen en werden schulden van andere schuldeisers ook niet gesaneerd. Dat wordt nu anders.

Verruiming
De verruiming zorgt er voor dat meer personen gebruik kunnen maken van de MSNP. Vanaf 1 december 2020 kunnen mensen met schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes, die een aanvraag doen voor een MSNP, in aanmerking komen voor een persoonsgerichte beoordeling. Dit betekent dat niet-saneerbare vorderingen niet meer bij voorbaat zijn uitgesloten en belemmerend zijn voor een minnelijk traject. Het kan nog wel betekenen dat het CJIB, als er sprake is van zwaarwegende belangen, uiteindelijk geen medewerking verleent.

Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Vanwege het karakter van de vorderingen blijven eventuele restschulden na het MSNP-traject bestaan. In het geval van schadevergoedingsmaatregelen blijven we dus rekening houden met de belangen van het slachtoffer en tegelijkertijd creëren we rust bij de schuldenaar. Het doel is om uiteindelijk tot een volledige inning te komen, maar dan zonder oplopende schulden.

De ontwikkeling past binnen het actieplan ‘Brede schuldenaanpak’ van het kabinet. Bovendien zet het CJIB met deze wijziging een belangrijke stap op het gebied van persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord innen en incasseren.

 


Bron: CJIB

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 dec 2020

Laatst gewijzigd

7 dec 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.