Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 jul 2019 Nieuws

Bespreek clausules met verzekeringnemer

Consument is een uitkering geweigerd door zijn Verzekeraar, omdat de gestolen motorfiets van Consument niet voldeed aan de vereiste beveiliging zoals omschreven in een clausule op het polisblad.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Onvoldoende is gebleken dat Adviseur Consument heeft gewezen op wat de beveiligingsclausule inhoudt en dat er geen dekking is bij het ontbreken of niet inschakelen van deze beveiliging.

De Commissie overweegt dat een assurantietussenpersoon de verzekerde duidelijk dient uit te leggen wat een clausule als de onderhavige inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer daaraan niet wordt voldaan. Dat geldt te meer, wanneer bij het niet voldoen aan deze verplichting de dekking kan worden onthouden.

Eigen schuld?

Hoewel de Commissie van oordeel is dat Adviseur hierdoor zijn zorgplicht heeft geschonden, is de schade ook voortgekomen uit het gebrek aan controle van het toegezonden polis- en clausuleblad door Consument.

Beslissing

De verhouding waarin de omstandigheden aan beide zijden tot de schade hebben bijgedragen, stelt de Commissie op 50%.

Vordering richting verzekeraar

Consument heeft ook een klacht ingediend over de verzekeraar. Deze wordt afgewezen. De Geschillencommissie is van oordeel dat Verzekeraar de uitkering mocht weigeren op grond van de clausule, omdat Verzekeraar vrij is de grenzen aan te geven waarbinnen hij dekking wenst te verlenen en hij de beveiligingseis duidelijk op het polisblad was aangegeven.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Uitsluiting op polisblad vermelden

Consument vordert dat Rechtsbijstanduitvoerder dekking onder de verzekering verleent en de kosten van rechtsbijstand voor het geschil tussen hem en zijn ex-partner, en tevens verzekeringnemer, over de omgangsregeling met hun dochter vergoedt.

Moeten de kleine letters voortaan op het polisblad?

Consument heeft een beroep op de dekking van de rechtsbijstandverzekering gedaan en Rechtsbijstanduitvoerder verzocht de behandeling van de zaak aan een externe advocaat over te dragen. In de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat een eigen risico is verschuldigd als in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure een externe advocaat wordt ingeschakeld.

Moet consument zelf polisblad controleren?

Een Consument heeft via zijn Tussenpersoon een verzekering voor zijn auto gesloten. Enkele weken na de aankoop van de auto, wordt deze gestolen. De Consument ontdekt na de diefstal dat de auto enkel tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.

Autoverzekering met alarmclausule?

Consument sluit via de Adviseur een autoverzekering. Op het polisblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een klasse 3 beveiligingssysteem. De auto beschikte over dit beveiligingssysteem. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen, omdat Consument niet in het bezit was van een geldig certificaat ten aanzien van het beveiligingssysteem.

Arrest Hoge Raad: Zorgplicht tussenpersoon

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waar de zorgplicht van een tussenpersoon bij brandverzekering met ‘alarmclausule’ in het geding was. De casus spitst zich toe op het feit dat terwijl tussenpersoon wist dat het alarm niet meer werkte deze verzuimd zou hebben de verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 jul 2019

Laatst gewijzigd

11 jul 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.