Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 aug 2018 Nieuws

Uitsluiting op polisblad vermelden

Consument vordert dat Rechtsbijstanduitvoerder dekking onder de verzekering verleent en de kosten van rechtsbijstand voor het geschil tussen hem en zijn ex-partner, en tevens verzekeringnemer, over de omgangsregeling met hun dochter vergoedt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De vraag die de Commissie dient te beantwoorden is of Verzekeraar een beroep heeft mogen doen op de dekkingsuitsluiting zoals opgenomen in artikel 13 lid 2 van de Voorwaarden die er op neerkomt dat een medeverzekerde geen recht op rechtsbijstand heeft bij een conflict met verzekeringnemer.

Dekkingsuitsluiting

De Commissie oordeelt dat de dekkingsuitsluiting dient te worden gekwalificeerd als een primaire dekkingsomschrijving nu de bepaling ziet op de reikwijdte van de dekking. In beginsel heeft een verzekeraar de vrijheid de omvang van de dekking naar eigen inzicht in te richten. Op grond van artikel 6:248 lid 2 BW komt verzekeraar geen beroep op een primaire dekkingsomschrijving toe wanneer dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
Van dit laatste kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de verzekerde niet voldoende is gewezen op dan wel is gewaarschuwd voor de verstrekkende gevolgen van de bepaling.

Kleine lettertjes polisvoorwaarden

In casu is de bepaling zoals opgenomen in artikel 13 sub 2 van de voorwaarden verrassend en verstrekkend voor Consument waardoor op Rechtsbijstand-uitvoerder de taak rustte om Consument in te lichten over deze bepaling en hem te waarschuwen voor de gevolgen van het niet voldoen aan de vereisten daarvan. De vordering van Consument wordt toegewezen.

Het stond Verzekeraar weliswaar vrij om deze bepaling op te nemen in de Voorwaarden, maar gezien het voorgaande rustte op hem de plicht om Consument in te lichten over deze bepaling en hem te waarschuwen voor de gevolgen van het niet voldoen aan de vereisten daarvan Verzekeraar had hieraan bijvoorbeeld kunnen voldoen door de dekkingsuitsluiting artikel 13 sub 2 van de Voorwaarden op het polisblad te plaatsen.

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kleine letters polisvoorwaarden enkel te lezen met vergrootglas toch geldig?

Consument heeft bij Verzekeraar een verzekering afgesloten met dekking bij overlijden en ernstige aandoeningen. Op de voorzijde van het polisblad is een zgn. handtekeningclausule opgenomen waarin is bepaald dat verzekerden verklaren kennis te hebben genomen van de op de achterzijde van het polisblad gedrukte voorwaarden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 aug 2018

Laatst gewijzigd

23 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.