Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 dec 2018 Nieuws

Afwijzing verwijdering BKR registratie

Een consument heeft bij de Rechtbank Overijssel verzocht een A2 codering bij het BKR te laten verwijderen. Vanwege deze A2 codering komt consument niet in aanmerking voor een hypotheek, aldus consument. Daarnaast betalen ze nu voor een oude, nare woning een forse huur en menen ze dat het kopen van een woning nu zeer aantrekkelijk is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De rechtbank is van oordeel dat de door [verzoeker] aangevoerde feiten en omstandigheden onvoldoende zijn om te komen tot het oordeel dat de A2-codering verwijderd dient te worden. De betalingsachterstand bij Wehkamp betrof een voor een consument tamelijk hoog bedrag, namelijk ruim € 3.900,00, en het heeft bijna drie jaar geduurd voordat [verzoeker] deze achterstand volledig had terugbetaald.

Maatschappelijk belang

Het belang bij instandhouding van de registratie van de A2-codering is hiermee gegeven; kredietverleners dienen beschermd te worden tegen dergelijke vormen van ernstige wanbetaling. Weliswaar hebben [verzoeker] en zijn partner momenteel een goed inkomen, maar dat maakt de wanbetaling in het verleden niet minder groot. Daar komt bij dat de schuld bij Wehkamp pas relatief kort geleden geheel is afgelost. Slechts indien sprake is van bijzondere individuele omstandigheden op grond waarvan de betrokkene onevenredig in zijn persoonlijke belangen wordt getroffen, kan aanleiding bestaan voor het oordeel dat voornoemd belang bij registratie van de betalingsachterstand dient te wijken voor het individuele belang van de betrokkene.

Aankoop woning

De enkele wens van [verzoeker] en zijn partner om een woning te kopen is wat dit betreft onvoldoende. [verzoeker] wordt in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de rechtbank niet onevenredig in zijn persoonlijke belangen geschaad doordat hij nog ruim twee jaar moet wachten alvorens hij een woning kan kopen. Overigens heeft [verzoeker] , gelet op hetgeen Wehkamp in dit kader heeft aangevoerd, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij vanwege de A2-codering inderdaad geen hypotheek kan verkrijgen. Weliswaar heeft [verzoeker] twee afwijzingen van kredietverstrekkers overgelegd, maar gesteld noch gebleken is dat [verzoeker] zijn specifieke situatie daadwerkelijk aan deze kredietverstrekkers heeft voorgelegd.

Omstandigheden

De persoonlijke omstandigheden die de oorzaak zouden zijn van het ontstaan van de betalingsachterstand bij Wehkamp kunnen [verzoeker] evenmin baten. Integendeel, de registratie van de A2-codering is er juist mede op gericht [verzoeker] tegen dergelijke persoonlijke omstandigheden, die zich nogmaals voor zouden kunnen doen, te beschermen.

Onkostenpost

[verzoeker] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Wehkamp worden begroot op:
- griffierecht            626,00
- salaris advocaat    1.086,00    (2,0 punten x tarief € 543,00)
Totaal                €    1.712,00

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verwijdering BKR codering slaagt

In een kort geding heeft een consument gevorderd een A3-codering uit het BKR te laten verwijderen. De codering zou nog ruim een jaar zichtbaar blijven. Vanwege deze codering kreeg hij zijn financiering voor de aankoop van een woning niet rond.

Kort geding verwijdering BKR registratie faalt

Vanwege een BKR-registratie heeft een belanghebbende een kort geding aangespannen. Het argument dat het afsluiten van een autoverzekering niet mogelijk zou zijn vanwege een BKR-registratie veegt de rechter van tafel.

BKR onder vuur door juristen

In een NOS artikel stellen juristen dat het Bureau Krediet Registratie onnodige drempels opwerpt bij inzage door particulieren. Dit is strijdig met de privacywet volgens een paar juristen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 dec 2018

Laatst gewijzigd

18 dec 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.