Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 aug 2018 Nieuws

Adviesrapport voor of na transport uitreiken?

Consumenten hebben hypotheekadvies van Adviseur gezocht voor de financiering van hun verhuizing. De spaarhypotheek is afgekocht. De tot stand gekomen geldlening is deels annuïtair en deels aflossingsvrij. Consumenten hebben gesteld dat het hypotheekadvies niet passend was en dat andere adviezen tot aantoonbaar betere resultaten zouden hebben geleid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie volgt die redenering niet en oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat het gegeven advies niet passend was.

Inventarisatie

Voorts oordeelt de Commissie over de stelling van Consumenten, die erop neerkomt dat hun situatie en wensen niet goed zijn geïnventariseerd. Consumenten hebben erop gewezen dat het Persoonlijk Financieel Plan (PFP) pas verstrekt is door Adviseur nadat de hypothecaire geldlening reeds tot stand was gekomen.

Achteraf verstrekken adviesrapport

Adviseur heeft erop gewezen dat de ratio achter de opstelling van het PFP erin gelegen is, dat het advies achteraf voldoende reproduceerbaar is. Zij heeft gesteld dat er geen regel is die voorschrijft op welk moment een adviesrapport als het PFP dient te worden verzonden. Tevens heeft zij gewezen op aantekeningen van de dienstdoende hypotheekadviseur, die dateren van voor de datum van verstrekking van de geldlening.

Advies

Naar het oordeel van de Commissie kan uit de aantekeningen van Adviseur niet worden afgeleid dat voorafgaand aan het afsluiten van de hypotheek de wensen, doelstellingen en financiële positie van Consumenten zijn besproken. Daarbij geldt dat een advies nu juist bedoeld is om al dan niet op te volgen. Wanneer een adviesrapport wordt opgemaakt nadat de hypothecaire geldlening reeds is afgesloten, ontvalt de ratio aan het adviesrapport. Die grondgedachte is dat Consumenten op basis van het rapport hadden kunnen besluiten het daarin opgenomen advies al dan niet op te volgen.

Oordeel

Door het adviesrapport pas aan Consumenten te sturen nadat de hypothecaire geldlening was afgesloten, acht de Commissie het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Adviseur aanspraak wil (blijven) houden op het gehele honorariumbedrag van € 3.290,-. Adviseur dient derhalve een deel van de in rekening gebrachte advieskosten aan Consumenten terug te betalen. De Commissie stelt dit bedrag vast op € 750,-.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: Hoogte en informatieverstrekking advieskosten

De klacht van Consument heeft betrekking op de kwaliteit van het verstrekte advies en de door de Adviseur verstuurde factuur. De Commissie oordeelt dat de Adviseur een passend advies heeft verstrekt. Voorts oordeelt de Commissie dat de Adviseur tweemaal de documentatie heeft overhandigd waarin de werkwijze en de kosten zijn beschreven.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 aug 2018

Laatst gewijzigd

24 aug 2018

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.