Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 jun 2018 Nieuws

AFM onderzoeksrapport vergoedingsrente (boeterente)

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Onderzoeksrapport" (pdf, 17 pagina's)

De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Met dit onderzoek ziet de AFM toe op de naleving van wetgeving waarover in maart 2017 een Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ is gepubliceerd. Hiermee kunnen aanbieders de maximale vergoeding vaststellen, die vanaf 14 juli 2016 volgens de wet aan huizenbezitters in rekening mag worden gebracht. Uitgangspunt is dat aanbieders niet meer dan het door hen geleden financiële nadeel als gevolg van vervroegde aflossing doorberekenen.

Te hoge berekeningen door hypotheekaanbieders

Bij elk van de vijftien onderzochte aanbieders heeft de AFM tien dossiers met verschillende hypotheekvormen beoordeeld. Van de vijftien aanbieders zijn er negen die in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht. Het gaat om 32 van de in totaal 150 onderzochte dossiers. Een aantal aanbieders heeft naar aanleiding hiervan zelf onderzoek uitgevoerd en geconstateerd dat ook in vergelijkbare dossiers een te hoge berekening was gemaakt. Dit varieerde van enkele euro’s tot een uitschieter van duizenden euro’s te veel. In het merendeel van de beoordeelde dossiers is niet meer in rekening gebracht dan het financiële nadeel.

Voor het in rekening brengen van een te hoge vergoeding zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De AFM signaleert er drie:

  • Individuele fouten die zijn gemaakt door onjuiste invoer van gegevens bij de berekening.
  • Een onjuiste inrichting van systemen die fouten veroorzaken, bijvoorbeeld door het hanteren van onjuiste renteopslagen.
  • Een onjuiste benadering van het financiële nadeel, bijvoorbeeld door het naar boven afronden van de resterende rentevaste periode.

Onvolledige of onbegrijpelijke aflosnota’s

De AFM heeft ook vastgesteld dat de specificatie van de berekening in de aflosnota’s niet alle noodzakelijke informatie bevat. Bij alle aanbieders ontbraken één of meerdere onderdelen, waardoor huizenbezitters de berekening niet goed kunnen volgen. Bij drie aanbieders miste er zelfs zoveel informatie dat de huizenbezitters geen enkel idee kunnen krijgen waarop de berekening is gebaseerd. Deze aanbieders hebben hun specificaties inmiddels verbeterd.

Hypotheekaanbieders moeten fouten herstellen en compenseren

De AFM verwacht dat huizenbezitters die teveel hebben betaald, worden gecompenseerd. Dit geldt natuurlijk voor de gevallen waarin de AFM fouten heeft gevonden, maar ook voor alle (vergelijkbare) berekeningen waarbij de onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd. De AFM dringt er bij de aanbieders op aan dat zij hun fouten snel herstellen en aantonen dat zij hun berekeningswijze hebben aangepast. Ook moeten zij laten zien dat de informatie op de aflosnota wordt verbeterd. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

 

Bron: AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid uitspraak berekeningsmethodiek vervroegde aflossing

Consument stelt dat de Bank bij de vergoeding voor vervroegde aflossing meer dan haar daadwerkelijk geleden schade in rekening brengt. Niet in geding is dat de Bank de berekening van haar financiële nadeel bij vervroegde aflossing heeft gebaseerd op de berekeningsmethodiek zoals is opgenomen in de Leidraad van de AFM. Aangenomen wordt dat de Bank een acceptabele berekening heeft gemaakt, waartegenover Consument het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt.

AFM leidraad: berekening vergoeding vervroegd aflossen hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen.

Kifid: geen terugwerkende kracht MCD

De Geschillencomissie van Kifid heeft eerder uitspraak gedaan in een tweetal klachten van consumenten over de berekening van boeterente door geldverstrekker. Beide consumenten hebben een hypotheek met een rentevastperiode en willen het rentecontract tussentijds openbreken. Als vergoeding voor het renteverlies door de bank, brengt de bank een boeterente in rekening. De consumenten vinden die boeterente onterecht, respectievelijk te hoog.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 jun 2018

Laatst gewijzigd

27 jun 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.