Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 nov 2017 Nieuws

Houden zorgverzekeraars premies kunstmatig hoog?

Minister Bruins stuurde zijn reactie aan de Tweede Kamer over het bericht 'dat zorgverzekeraars premies kunstmatig hooghouden terwijl er voldoende geld is'.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamerbrief" (pdf, 3 pagina's)

"Op 1 november 2017 is er tijdens de regeling van werkzaamheden een 30-leden debat aangevraagd over het bericht dat zorgverzekeraars premies kunstmatig hoog houden terwijl er voldoende geld is (Medischcontact.nl, 1 november 2017) en is mij gevraagd hier op te reageren. Met deze brief geef ik invulling aan deze vraag."

Samenvatting

De hoofdlijn van deze brief is als volgt:

  • Zorgverzekeraars hebben sinds 2014 bijna 5,5 miljard aan resultaat en reserves teruggegeven, waardoor de premiestijging voor de verzekerde is beperkt.
  • Reserves kunnen maar een keer ingezet worden. Rekenvoorbeeld: wanneer de zorgverzekeraars op macroniveau de solvabiliteit laten dalen van 155% naar 130% door reserves in te zetten (totaal circa 1,5 miljard euro1) scheelt dit eenmalig ongeveer € 55 aan premie2. Later stijgt de premie echter weer net zo hard terug, omdat het geld maar één keer kan worden teruggegeven.
  • Het teveel en te snel inzetten van reserves zorgt dus potentieel voor premieschommelingen en kan gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van de zorgverzekeraars. Dat is niet in het belang van de verzekerde.

Beperking van de premiestijging

De premie stijgt primair door stijging van de zorgkosten. Door het inzetten van reserves en resultaten kunnen zorgverzekeraars de premiestijging enigszins mitigeren. Via de teruggave van resultaat en reserves hebben zorgverzekeraars de afgelopen vier jaar bijna € 5,5 miljard terug gegeven via de premie (€ 507 miljoen in de premie 2014, € 1.414 miljoen in de premie 2015, € 1.955 miljoen in de premie 2016 en € 1.468 miljoen in de premie 2017). Zonder deze premiekorting was de zorgpremie al hoger geweest dan nu het geval is.

WFT

Indien verzekeraars de € 5,5 miljard niet hadden teruggegeven waren de reserves navenant toegenomen. Hierbij geldt dat zorgverzekeraars zijn gebonden zijn aan de Wet Financieel Toezicht, welke voorschrijft dat wanneer de premie onder kostendekkend niveau wordt vastgesteld er een voorziening moet worden opgebouwd ter hoogte van het premietekort. Bovendien zijn zij wettelijk verplicht deze voorziening op te voeren op de resultatenrekening.

Afbouw

"Ik onderschrijf de stelling in het artikel niet. De door zorgverzekeraars vastgestelde veiligheidsmarge boven de minimale solvabiliteitseis acht ik verstandig. Ik ga ervan uit dat de zorgverzekeraars hun beschikbare reserves en resultaten geleidelijk teruggeven aan verzekerden via een lagere vaststelling van de premie. Of en zo ja hoe zorgverzekeraars hun solvabiliteit afbouwen, is een keuze van zorgverzekeraars zelf."

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Keuzegedrag van verzekerden en het komende overstapseizoen

Vanaf 12 november kunnen alle verzekerden een zorgverzekering voor volgend jaar kiezen. De mogelijkheid dat verzekerden kunnen “stemmen met hun voeten” stimuleert zorgverzekeraars tot klantgerichtheid en tot de inkoop van goede zorg tegen een redelijke prijs voor hun verzekerden. Dat schrijft minister B. Bruins aan de Tweede Kamer. In twee onderzoeksrapporten wordt nader ingegaan op het keuzegedrag van consumenten.

Invloed nominale premie en keuze zorgverzekeraar

Het CPB heeft samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Harvard Medical School onderzocht of overstapgedrag van consumenten bij verzekeringspolissen, en daarmee de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt, wordt beïnvloed door de verhouding tussen rechtstreekse betalingen en inkomensafhankelijke bijdragen.

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2017

De NZa beschrijft in de 'Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017' de ontwikkelingen op een aantal onderdelen van de zorgverzekeringsmarkt, zoals het aantal overstappers en polissen, het aantal onverzekerden en wanbetalers, bevindingen ten aanzien van risicosolidariteit, de exploitatieresultaten van verzekeraars, het gebruik van het vrijwillig eigen risico en het aantal mensen dat een budgetpolis heeft.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 nov 2017

Laatst gewijzigd

10 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.