Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 okt 2017 Nieuws

Verzekeringnemer heeft wel de lusten, niet de lasten

Een consument heeft via het intermediair een autoverzekering gesloten. De verzekeraar wijst een inbraakschade af wegens een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uitspraak

De Commissie oordeelt dat de autoverzekering door aanbod en aanvaarding tot stand is gekomen met ingangsdatum 12 november 2015 zonder dat Verzekeraar daaraan het voorbehoud van eerste premiebetaling heeft verbonden. Niet is komen vast te staan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard zodat Verzekeraar geen beroep toekomt op de schorsingsbepaling. De vordering wordt toegewezen.

Algemene voorwaarden wel of niet van toepassing?

De consument is van mening dat de verzekeraar ten onrechte een beroep doet op de schorsingsclausule in de voorwaarden van de autoverzekering, omdat hij de verzekeringsvoorwaarden niet heeft ontvangen. Wettelijk zijn algemene voorwaarden alleen van toepassing als beide partijen de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden hebben aanvaard, en dat is volgens consument niet het geval. Volgens de verzekeraar heeft de consument door ondertekening van het aanvraagformulier de voorwaarden van toepassing verklaard. De Geschillencommissie stelt vast dat de verzekeraar dit niet met (een kopie van) het originele aanvraagformulier heeft bewezen. Ook op het polisblad stond een link naar de voorwaarden vermeld. De Geschillencommissie concludeert dat de enkele vermelding van verzekeringsvoorwaarden op het polisblad niet zonder meer inhoudt dat partijen de toepasselijkheid van die voorwaarden zijn overeengekomen. De verzekeraar kan daarom geen beroep doen op de schorsingsclausule in de verzekeringsvoorwaarden.

Duurzame informatiedrager

De Geschillencommissie voegt in haar uitspraak nog een nadere overweging toe. Indien toepassing van de voorwaarden door beide partijen wel was aanvaard, dan zou in deze klacht de consument met succes een beroep kunnen doen op ‘vernietiging’ van de voorwaarden. De Geschillen-commissie is van mening dat de verzekeraar bij het online sluiten van de verzekering de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking moet stellen op een manier dat de consument de voorwaarden kan opslaan, dat de inhoud ongewijzigd blijft en dat hij er op een later moment nog kennis van kan nemen.

De voorwaarden aanbieden via een website als ‘duurzame informatiedrager’ kan alleen wanneer het eenzijdig wijzigen van de inhoud van de website door de gebruiker (de verzekeraar) en de beheerder van de website is uitgesloten. Ook moeten de voorwaarden voor een passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn. In deze zaak heeft de verzekeraar niet aangetoond dat aan die vereisten is voldaan.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Kifid

 

Redactie Fintool: een (hypotheek)adviseur die met 'algemene voorwaarden' werkt, doet er goed aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden duidelijk vast te leggen.

 

Lees ook…

Kifid: consument heeft ook eigen verantwoording

Voor zover Consument van mening is dat zij ten tijde van het online sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet is gewaarschuwd, overweegt de Commissie dat Verzekeraar voldoende heeft onderbouwd dat hij Consument bij de internetaanvraag door middel van een ‘floater’ heeft geïnformeerd over de vereiste beveiligingsnormen.

Clausule polisblad of polisvoorwaarden?

Consument heeft een beroep gedaan op zijn inboedelverzekering vanwege een schade aan zijn telefoon nadat hij deze had laten vallen. Consument heeft de telefoon vervolgens laten herstellen en de reparatiekosten bedroegen € 119,79. Vervolgens heeft Consument de herstelkosten geclaimd bij zijn inboedelverzekeraar.

Kifid: polisvoorwaarden of voorwaarden polisblad?

Consument heeft bij Verzekeraar een autoverzekering gesloten. Op het polisblad staat onder meer het volgende vermeld: "Aanschafwaarderegeling: de regeling in de polisvoorwaarden is van toepassing tot 36 maanden na aanschaf van het voertuig". De auto van Consument is binnen de genoemde periode van 3 jaar gestolen. Verzekeraar heeft hierop de dagwaarde van het voertuig vermeerderd met 10% aan Consument uitgekeerd. De aanschafwaarderegeling is conform de verzekeringsvoorwaarden alleen van toepassing voor auto's met een aanschafwaarde tot € 50.000,00.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 okt 2017

Laatst gewijzigd

17 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.