Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 okt 2017 Nieuws

Adviseur met 1 aanbieder moet doorverwijzen

Consumenten komen in contact met een hypotheekadviseur voor de financiering van een recreatiewoning als woonhuis. De adviseur heeft binnen de beschikbare portefeuille maar één aanbieder die zulke objecten wil financieren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Klacht

Consumenten stellen dat zij later elders bij een grootbank een financiering tegen gunstigere voorwaarden hebben verkregen en dat Adviseur er ten minste op had moeten wijzen dat Adviseur niet samenwerkte met deze grootbank.

Uitspraak

De Commissie volgt deze stelling deels. Zij ziet in de omstandigheden van dit specifieke geval aanleiding voor het indringend wijzen op de financiers waarmee Adviseur niet samenwerkt. De Commissie acht het advies op zichzelf echter niet verkeerd. Wel veroordeelt zij Adviseur tot terugbetaling van een deel (€ 700,-) van de adviesnota.

Lees hier de volledige uitspraak. (pdf, 5 pagina's)

4.5
De Commissie merkt op dat sprake was van de aanvraag van een financiering van een recreatiewoning. Partijen zijn het erover eens dat dit het verkrijgen van een financiering aanzienlijk bemoeilijkt.  Veel geldverstrekkers wensen recreatiewoningen in het geheel niet te financieren, terwijl anderen louter financieren voor een beperkt deel van de getaxeerde marktwaarde. Adviseur heeft gesteld dat in zijn portefeuille BLG Wonen de enige verstrekker was die tot financiering wenste over te gaan. Deze geldverstrekker hanteerde een maximum van 66% van de marktwaarde van de woning.

4.6
In dergelijke omstandigheden acht de Commissie het voor Adviseur op zijn plaats er tijdig en indringend op te wijzen dat zij niet met alle geldverstrekkers samenwerkt. Adviseur heeft gesteld dat hij tijdens het eerste mondelinge gesprek met Consumenten op heeft gewezen dat hij niet kan adviseren in de producten van alle geldverstrekkers, waaronder de producten van Rabobank. Consumenten hebben deze stelling nadrukkelijk betwist. De Commissie passeert derhalve de stelling van Adviseur voor zover deze stelt uitdrukkelijk te hebben gesproken over Rabobank. Daarnaast heeft Adviseur verwezen naar documentatie die aan Consumenten is overhandigd en waaruit blijkt dat hij niet in alle producten van alle geldverstrekkers adviseert. Naar het oordeel van de Commissie mochten Consumenten er in deze omstandigheden gerechtvaardigd op vertrouwen dat Adviseur hen zou verwijzen naar Rabobank met het verzoek te bekijken of een financiering aldaar mogelijk zou zijn.
Door in het geheel niet te wijzen op een grote partij als Rabobank, waarvan Adviseur erkent dat deze bank in dit geval een geschikte geldverstrekker zou kunnen zijn, maar in plaats daarvan met Consumenten zonder meer een financieringstraject aan te gaan, heeft Adviseur een op hem rustende informatieverplichting geschonden.  

4.9
Wel acht de Commissie het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Adviseur aanspraak wenst te blijven houden op het volledige honorariumbedrag van € 2.800,- dat aan Consumenten in rekening is gebracht. Niet kan immers worden vastgesteld dat Adviseur tijdig en indringend heeft gewezen op het feit dat zij niet kon adviseren in producten van Rabobank.

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Beperkte zorgplicht voor gebonden adviseur

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend dat hij voor of bij het afsluiten van de hypothecaire geldlening bij de Bank niet de op de hoogte was van de boete bij verkoop van de woning en volledige aflossing van de hypothecaire geldlening. Consument stelt dat de Bank haar zorgplicht heeft geschonden door niet na te gaan of er mogelijk sprake zou zijn van een boete bij aflossing van de lening bij de (voormalige) hypothecaire geldverstrekker van Consument.

Kifid: zorg voor adequate dossiervorming

In een tweetal uitspraken van Kifid is de adviseur (deels) veroordeeld tot een vergoeding als gevolg van een onvolledige dossiervorming.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 okt 2017

Laatst gewijzigd

13 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.