Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 sep 2017 Nieuws

Financiële zorgen bij inkomensterugval

UWV Kennisverslag bevat de uitkomsten van een onderzoek, dat laat zien wanneer WW’ers zich bewust worden van de financiële gevolgen van de inkomensterugval, hoe ze hiermee omgaan en wat ze verwachten van UWV.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Belangrijke conclusies:

  • WW’ers vinden het een goed idee dat UWV vraagt naar de financiële impact van baanverlies. UWV toont zo begrip voor de situatie van de klant, kan schaamte wegnemen en ernstige schulden helpen voorkomen.
  • Bij grote financiële zorgen heeft men sterk behoefte aan persoonlijk contact met UWV. Mensen zijn dan onzeker en zoeken houvast. 

Download: "Inkomstenterugval" (pdf, 11 pagina's)

Schaarste

Bij veel mensen neemt bij financiële problemen de zelfredzaamheid af als gevolg van stress en schaarste. De theorie van de schaarste stelt dat geldgebrek in eerste instantie leidt tot alerter en efficiënter gedrag, maar dat het in tweede instantie, wanneer het geldgebrek langer aanhoudt, leidt tot een versmalde focus: mensen krijgen een tunnelvisie op hun acute problemen. Door hun financiële problemen zijn ze psychologisch te zwaar belast om zich te oriënteren op doelen en taken die wel belangrijk zijn op de langere termijn, maar in hun huidige situatie niet als urgent aanvoelen.

Bron: UWV

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen 'Werkloos en 'opeten eigen woning'

Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma reageerden op Kamervragen over de uitzending van Tros Radar Extra over oudere werklozen die nauwelijks kans op een baan hebben. Ook wordt ingegaan op het 'opeten' van de eigen woning en een bijstandsuitkering.

Kamervragen over 'de groei van het aantal mensen met problematische schulden'

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer op de Kamervragen over 'de groei van het aantal mensen met problematische schulden'.

Financieel gedrag van consumenten bij inkomstenterugval

In een drietal onderzoeksrapporten van het Nibud wordt het wenselijke financiële gedrag van consumenten beschreven. Wat doen consumenten daadwerkelijk op het moment dat ze financiële problemen krijgen of te maken krijgen met een inkomensterugval? De resultaten zijn in drie verschillende rapporten weergegeven. Alle rapporten bevatten praktische aanbevelingen voor de beroepspraktijk.

WRR-rapport 'Weten is nog geen doen'

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt.

WRR: Overheid overschat financiële zelfredzaamheid burgers

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld, en bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Het onbedoelde gevolg is dat schuldenaren soms gedwongen zijn nog meer schulden te maken.
Dat staat in de Verkenning Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft gepubliceerd (zie download).

Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag

De WRR gaat in op de vraag wat momenteel de belangrijkste maatschappelijke scheidslijnen in onze samenleving zijn, in hoeverre we die scheidslijnen als problematisch of zorgelijk moeten kwalificeren, en wat we zonodig tegen die scheidslijnen kunnen doen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 sep 2017

Laatst gewijzigd

13 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.