Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 jul 2017 Nieuws

Bank moet vooruitbetaalde hypotheekrente accepteren

Een consument heeft een hypotheek met een rentevastperiode en wil in 2016 zes maanden hypotheekrente vooruit betalen aan de bank. Dit is fiscaal toegestaan en levert hem voordeel op. De bank wil hier niet aan meewerken, omdat het niet als service is afgesproken en het veel handmatig werk met zich meebrengt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De consument heeft zich hierover beklaagd bij Kifid en de Geschillencommissie oordeelt dat de Rabobank vooruitbetaalde hypotheekrente van deze consument niet mag weigeren. De hypotheekrente – van een lening met een rentevastperiode – moet in beginsel gezien worden als een bestaande vordering.

Bestaande of toekomstige vordering

De Rabobank is van mening dat ‘nog niet verschuldigde hypotheekrente’ een toekomstige vordering is en geen bestaande. De Geschillencommissie volgt deze redenering niet en concludeert dat hypotheekrente in beginsel een bestaande vordering is. Hierop is het burgerlijk recht, (art. 6:39 lid 1 BW) van toepassing: wanneer afspraken zijn gemaakt over een tijd waarop afspraken moeten worden nagekomen, dan kan nakomen van de afspraken niet eerder worden geeëist. De wet is geen belemmering om vrijwillig de afspraken eerder na te komen.

De Geschillencommissie beschouwt de hypotheekrente als een bestaande vordering, omdat de geldlening al is verstrekt en het verschuldigde rentetarief bekend was op het moment dat de consument vooruit wilde betalen. De bank heeft in haar voorwaarden nergens staan dat vooruitbetaling van rente niet is toegestaan. In dat geval zal de bank vooruitbetaalde hypotheekrente van de consument moeten accepteren. Omdat de consument in 2016 de hypotheekrente niet vooruit heeft kunnen betalen, heeft hij fiscaal schade geleden. De Rabobank moet aan de consument 300 euro schadevergoeding betalen.

Niet altijd

Deze uitspraak van de Geschillencommissie betekent niet dat in alle situaties hypotheekrente vooruitbetaald kan worden. Het rentetarief moet op het moment van vooruitbetalen bekend zijn en mag niet afhankelijk zijn van onzekerheden in de toekomst, denk bijvoorbeeld aan een variabele hypotheekrente of een rentecontract dat binnen zes maanden afloopt.

Indien een consument hypotheekrente vooruitbetaalt, dan kan de bank volstaan met het verstrekken van een bewijs van die vooruitbetaling. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank voor het accepteren van vooruitbetaalde hypotheekrente kosten in rekening mag brengen aan de consument, mits de consument hierover vooraf is geïnformeerd en de kosten redelijk en inzichtelijk zijn. De kosten moeten direct zijn te herleiden tot de werkzaamheden die de bank hiervoor moet verrichten.

Hoger beroep

De uitspraak (GC 2017-414) in deze klacht van een consument tegen de Rabobank is bindend. Vanwege het principiële karakter van deze uitspraak heeft de voorzitter Geschillencommissie voor zowel de consument als voor de bank de mogelijkheid voor hoger beroep opengesteld. Partijen moeten een eventueel hoger beroep binnen zes weken indienen.

Download: "Kifid uitspraak" (pdf, 6 pagina's)

 

Bron: Kifid

Lees ook…

Mag intermediair adres consument doorgeven aan voormalige geldverstrekker?

Een intermediair heeft de adresgegevens gedeeld met de eertijdse geldverstrekker die vervolgens ten behoeve van aflossing van een openstaande restschuld beslag legt op aan Consument toekomende uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jul 2017

Laatst gewijzigd

5 jul 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.