Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 mei 2017 Nieuws

Evaluatie algemene zorgplicht van financiële dienstverleners

Minister Dijsselbloem heeft de Eerste Kamer de antwoorden op Kamervragen over de evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (pdf, 3 pagina's)

De bestuursrechtelijke verankering van de algemene zorgplicht is ingevoerd als een aanvulling op het systeem van consumentenbescherming (normerende werking) en als vangnetbepaling op grond waarvan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij evidente misstanden kan handhaven indien specifieke regels in de Wft ontbreken (sanctionerende werking). De regeling functioneert in die opzichten goed.

2022

Wel heb ik aangegeven dat het - gegeven het ontbreken van formele handhaving en bestuursrechtelijke rechtspraak – niet mogelijk is om in dit kader verdergaande conclusies te trekken. Om die reden heb ik uiterlijk 1 januari 2022 een nieuwe evaluatie van de algemene zorgplicht aangekondigd.

Ik zie geen aanleiding deze evaluatie te vervroegen naar een termijn van twee jaar (vanaf de recentelijk uitgevoerde evaluatie). De kans is dan reëel c.q. te groot dat er op dat moment nog geen adequaat zicht is op de (formele) handhavingspraktijk en bestuursrechtelijke rechtspraakontwikkeling.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over de evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners

Minister Dijsselbloem heeft de Eerste Kamer antwoorden toegezonden op vragen over de evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners.

Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Per 1 januari 2014 is er in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in artikel 4:24a een algemene zorgplicht vastgelegd die financiële dienstverleners in acht moeten nemen jegens consumenten of begunstigden.
Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft in een Kamerbrief een samenvatting gegeven van de recente evaluatie van de invoering van dit wetsartikel.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 mei 2017

Laatst gewijzigd

30 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.