Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 mei 2017 Nieuws

Kifid: aanpassing kosten beleggingsrekening

Als gevolg van een uitspraak van Kifid moet een bank een schadevergoeding betalen (€200). Vanwege het verbod op distributievergoedingen is er een tariefwijziging doorgevoerd op een beleggingsrekening. Volgens Kifid had de bank de belegger erop moeten wijzen dat de tariefwijziging gevolgen had voor het nettorendement van zijn beleggingen en de haalbaarheid van zijn beleggingsdoelstelling.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier de volledige uitspraak.

4.6)
De waarde van de beleggingen was ten tijde van de kostenwijziging ongeveer € 2.500, zodat de kosten voor Consument zeer aanzienlijk werden verhoogd; het oude tarief was immers 0,5% van de waarde van de beleggingen, derhalve ongeveer € 12,50 per jaar, terwijl het nieuwe tarief € 96 bedroeg. Dit bracht mee dat een fors hoger rendement nodig was om netto het beoogde rendement van gemiddeld 8% per jaar te behalen.

Onder deze omstandigheden had het op de weg van [bank] gelegen, nog voor het invoeren van het nieuwe tarief, Consument erop te attenderen dat deze tariefwijziging gevolgen had voor het nettorendement van zijn beleggingen en de haalbaarheid van zijn beleggingsdoelstelling en Consument een overgangstermijn te bieden waarin hij een afgewogen beslissing kon nemen over de vraag of hij de beleggingen op de effectenrekening wilde continueren dan wel overboeken naar een effectenrekening elders.

Nu niet is gebleken dat [bank] Consument hierop heeft geattendeerd, heeft zij door de wijze waarop zij de op zichzelf toegestane tariefsverhoging heeft doorgevoerd, onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Consument en is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de naleving van haar bijzondere zorgplicht.

4.10
Voor het gestelde beleggingsverlies van € 2.327 geldt dat Consument geen schadevergoeding toekomt op de grond dat het vooraf vermelde rendement niet is behaald, maar wél op de grond dat bij de tariefsverhoging onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van Consument.

Gelet daarop wordt de omvang van de schade bepaald door het vergelijken van de kosten die Consument in die periode volgens het oude tarief had moeten betalen en de kosten die hij op basis van het nieuwe tarief heeft betaald. Uit de stukken leidt de Commissie af dat de beleggingen op de effectenrekening in de relevante periode ongeveer € 2.500 waard waren, zodat de kosten volgens het oude tarief worden begroot op (0,5% van € 2.500 = ) € 12,50 per jaar. De kosten volgens het nieuwe tarief bedroegen € 96 per jaar, zodat het verschil over de gehele hiervoor genoemde periode uitkomt op 28/12 x (€ 96 – € 12,50) = € 200 (afgerond).

 

Bron: Kifid

 

 

 

 

Lees ook…

Beleggingsrekening doelkapitaal - rekenmodel voor indicatie aanvullende inleg e/o storting

Hoeveel dient relatie extra te sparen, of eenmalig in te leggen om alsnog op het gewenste doelkapitaal uit te komen? Heeft u in uw klantenportefeuille relaties met een beleggingshypotheek? Zit uw relatie nog op koers met zijn/haar beleggingsrekening? Dient tussentijds bijgestort te worden om het doelkapitaal (alsnog) te halen? Heeft u uw relatie hier over geïnformeerd?

Kifid: Zorgplicht en vermogensbeheer

Vanaf het moment van het indienen van een klacht over vermogensbeheer is volgens Kifid dan in ieder geval het resultaat van de beleggingsrekening voor rekening en risico van de rekeninghouder. De leeftijd en opnamegedrag van een rekeninghouder kunnen aanleiding geven tot het bijstellen van de beleggingsdoelstelling en risicobereidheid van de rekeninghouder.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 mei 2017

Laatst gewijzigd

2 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.