Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 sep 2016 Nieuws

Algemene Bankvoorwaarden vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde ABV zijn geschreven in begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het aanpassen is gebeurd in nauw overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond, na een gezamenlijke evaluatie van de voorwaarden uit 2009.

Downloads:

Omdat de ABV gelden voor consumenten en zakelijke klanten, heeft de NVB hierover ook overleg gevoerd met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor ondernemers.

Alle leden van de NVB hanteren dezelfde ABV. Voor specifieke diensten of producten hanteren de banken aparte overeenkomsten en algemene productvoorwaarden (bijzondere voorwaarden). Deze verschillen per bank en kunnen afwijken van de ABV.

In de gewijzigde ABV is opgenomen dat als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de ABV die bepaling voorgaat op de ABV; dit kan de rechten of bescherming die de ABV toekent aan consumenten echter niet aantasten.

Andere wijzigingen zijn:

 • Expliciet is toegevoegd dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten en informatie hierover.
 • In de ABV is nu bepaald dat als de bank derde partijen inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden of werkzaamheden aan derde partijen uitbesteedt, zoals het verrichten van een betaling aan het buitenland, de bank aanspreekpunt en contractpartij voor de klant blijft.
 • Banken willen geen financiële drempels opwerpen voor klanten om hun recht te halen. De ABV zijn aangepast in die zin dat daaraan is toegevoegd dat als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, die wettelijke regeling wordt toegepast. Waar het gaat om proceskosten betekent dit dat de bank als zij een procedure tegen de klant wint, zij niet de werkelijke proceskosten zal claimen maar de kosten op grond van de wettelijke regeling voor proceskosten.
 • Door ondernemersvertegenwoordigers is aangedrongen op verbetering van de communicatie over bijzondere kosten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages. Hieraan is tegemoetgekomen door in de ABV nu uitdrukkelijk op te nemen dat de bank moet vertellen waarom de kosten nodig zijn.
 • Vanwege bewijskracht en privacy blijft het uitgangspunt dat mededelingen van de klant aan de bank schriftelijk moeten worden gedaan, maar in de praktijk kan hiervan in overleg worden afgeweken, bij voorbeeld als gebruik kan worden gemaakt van een beveiligde internetomgeving.
 • De ABV hebben verder betrekking op zaken als storingen, overlijden, tarieven en geschillen. Zie voor een beknopt overzicht Algemene Bankvoorwaarden 2017 in het kort.
 • De ABV zijn gedeponeerd bij de rechtbank in Amsterdam en worden op 1 maart 2017 van kracht. De banken zullen hun klanten hierover rechtstreeks informeren.

 

Bron: NVB

Lees ook…

Implementatiewet toegang basisbankrekening

Via een internetconsultatie kan men reageren op een wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van de betaalrekeningenrichtlijn. De richtlijn strekt ertoe de toegankelijkheid tot betaaldiensten voor consumenten te verbeteren, de vergelijkbaarheid van tarieven met betrekking tot betaaldiensten voor consumenten te verbeteren en het voor consumenten gemakkelijker te maken om over te stappen naar een andere bank door de inrichting van een overstapservice. Dit wetsvoorstel strekt ter implementatie van de eerste doelstelling.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 sep 2016

Laatst gewijzigd

5 sep 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.