Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 okt 2015 Nieuws

Kifid: zorgplicht adviseur bij daling risicopremies overlijdensverzekeringen

Consumenten hebben in 2004 twee overlijdensrisicoverzekeringen via een intermediair gesloten bij een verzekeraar. In 2009 neemt een ander intermediair de portefeuille over. De zorgplicht van een adviseur houdt onder meer in dat hij de verplichting heeft om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in zijn portefeuille heeft.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze zorgplicht is geschonden nu de adviseur na 2009 geen enkel contact heeft gezocht met Consumenten. Aannemelijk is dat Consumenten als gevolg van deze zorgplichtschending te lang een hogere premie hebben betaald voor hun verzekeringen.

"4.2. Met Consumenten is de Commissie van oordeel dat uit de hiervoor omschreven zorgplicht voortvloeit dat een assurantietussenpersoon de verplichting heeft om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in zijn portefeuille heeft. De omvang van die verplichting is afhankelijk van wat partijen daarover zijn overeengekomen en van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de verzekeringen en de omvang van de provisie die voor het beheer van de verzekeringen wordt ontvangen.

4.4 Aan de orde is vervolgens de vraag of de schending van de zorgplicht door Tussenpersoon heeft geleid tot schade bij Consumenten. De Commissie oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat Verzekeraar ook op enig moment na 2010, maar ruimschoots voor oktober 2014, bereid zou zijn geweest de verzekeringen ongewijzigd, maar tegen een lagere premie te hebben voortgezet. Bij gebreke van de mogelijkheid exact vast te stellen op welk moment en tegen welke premie de Verzekeraar bereid zou zijn geweest de verzekeringspremies aan te passen, stelt de Commissie bij wijze van schatting de totale gemiste premiebesparing vast op een bedrag van € 1.000,-."

Download: "Kifid uitspraak"

 

Bron: Kifid

Lees ook…

Kifid: verdienmodel beïnvloed mate van zorgplicht

In een Kifid uitspraak van de Commissie wordt nader ingegaan op de zorgplicht van de adviseur. De aan de Commissie voorgelegde klacht betreft in de kern de vraag of adviseur aan deze zorgplicht heeft voldaan. Meer in het bijzonder gaat het er daarbij om of van de adviseur mocht worden verwacht dat hij periodiek met Consument contact opnam om te onderzoeken of de verzekeringen als gevolg van premiewijzigingen aanpassing behoefden.

Kifid: vergoeding wegens onvoldoende aandacht voor overlijdensrisicoverzekering

Een adviseur heeft onvoldoende zorgvuldigheid in acht genomen bij de overname en het beheer van de verzekeringsportefeuille van een consument (klager). Bij de inventarisatie is een niet meer ter zake doende verzekering over het hoofd gezien, waardoor gedurende een aantal jaren de hiervoor verschuldigde premies zijn blijven geïncasseerd. De consument heeft echter ook bijgedragen aan deze ongewenste situatie door haar internetbankrekening niet goed in de gaten te houden. Vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

Kifid matigt opnieuw adviesnota

Bij een substantiële wijziging van de bestaande hypothecaire geldlening mag de Bank daarvoor advieskosten in rekening brengen, mits voor de consument de mogelijkheid bestaat een onafhankelijk adviseur (met de vereiste vergunningen) in te schakelen. In dit geval was niet alleen sprake van een wijziging van de rentevorm, maar ook van de leenvorm.

Kifid: administratief verzuim leidt niet tot zorgplicht

Een consument heeft via Kifid een klacht aanhangig gemaakt doordat een risicoverzekering voortijdig was geroyeerd. De risicoverzekering was bedoeld als zekerheid voor de aflossing van een hypotheek. Door een administratief verzuim is de verpanding niet correct aangetekend en kon verzekeringnemer/verzekerde de verzekering afkopen. Echter, een jaar later na afkoop overleed verzekeringnemer. De echtgenoot van overledene heeft nu een klacht ingediend.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 okt 2015

Laatst gewijzigd

21 okt 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.