Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 jun 2014 Nieuws

Notariaat en banken zorgen voor betere financierbaarheid erfpacht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gezamenlijk een nieuw model ontwikkeld waardoor nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte beter financierbaar worden. Dit model wordt op 1 juli in gebruik genomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De KNB heeft het initiatief genomen om samen met de NVB een nieuw model voor uitgifte van particuliere erfpacht woonruimte op te stellen. Het nieuwe model dat het notariaat gaat gebruiken, is een vertaalslag van een Bancaire richtlijn van de NVB uit 2012. In deze richtlijn staat wat banken verantwoord financierbaar achten met betrekking tot nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte. Een uitgifte op basis van het nieuwe model is straks in beginsel financierbaar. De concrete financieringsbeslissing blijft uiteraard wel bij de desbetreffende bank liggen. Het nieuwe model neemt de onzekerheid of een uitgifte in erfpacht wel aan de Bancaire Richtlijn voldoet, weg.

Financierbaar en verkoopbaar
Het model kan ook als voorbeeld dienen bij het wijzigen van niet-financierbare erfpachtvoorwaarden in bestaande erfpachtrechten voor woonruimte, zodat die wel financierbaar én dus verkoopbaar worden.

Net als de Bancaire richtlijn (pdf, 11 pagina's) ziet het model alleen op uitgifte in erfpacht voor onbepaalde tijd. Erfpacht uitgegeven door provincies, gemeenten en waterschappen valt vooralsnog niet onder het model.

 

Bron: NVB / KNB

Lees ook…

Duizenden woningen nog onverkoopbaar vanwege erfpachtvoorwaarden

In Nederland zijn nog steeds tienduizenden huizen onverkoopbaar doordat zij op particuliere erfpachtgrond staan, meldt de Volkskrant. Anderhalf jaar geleden leek er een oplossing te zijn gevonden voor deze groep, maar die biedt in de praktijk weinig soelaas.

Rapport 'Ervaringen met erfpacht'

De rapportage “Ervaringen met erfpacht” (zie download) is uitgevoerd door onderzoeksbureau ‘Companen’, naar aanleiding van eerdere Kamervragen. Het betreft een inventarisatie van de ervaringen bij gemeenten die bestaande erfpachters inmiddels de mogelijkheid bieden om de volledige eigendom te verwerven, alsmede bij gemeenten die bij gronduitgifte de keuze bieden tussen erfpacht en eigendom van grond. In het onderzoek zijn behalve de gemeentelijke ervaringen ook de ervaringen van de (voormalige) erfpachters in betreffende gemeenten in kaart gebracht.

Criteria financiering particuliere erfpachtcontracten

Banken, erfpachters en erfverpachters, makelaars, notariaat en koepelorganisaties hebben gezamenlijk criteria opgesteld voor de financierbaarheid van woningen op particuliere erfpacht. Dat maakt de NVB vandaag bekend.

Antwoorden Kamervragen over rechtsbescherming van erfpachters

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op de vragen van het Kamerlid Paulus Jansen (SP) over de rechtsbescherming van erfpachters.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 jun 2014

Laatst gewijzigd

27 jun 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.