Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 okt 2015 Nieuws

Pensioenpremies gebruiken voor aflossing hypotheek?

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, gaat het voorstel van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) over het inzetten van pensioenpremies voor het aflossen van hypotheekschulden nader bestuderen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van D66, de ChristenUnie en de SGP heeft Klijnsma besloten de verkenning uit te breiden met een alternatief voorstel. Dit alternatief houdt in dat werknemers (onder voorwaarden) de mogelijkheid kunnen krijgen om een deel van hun opgebouwde pensioenaanspraken af te kopen voor het aflossen van hun hypotheekschuld.

Voor een zorgvuldig oordeel over de juridische aspecten van het alternatieve voorstel en over de consequenties voor pensioenuitvoerders is aanvullend onderzoek en overleg met externe partijen noodzakelijk. Het is hierdoor niet meer mogelijk de verkenning vóór het zomerreces af te ronden. Klijnsma zal de uitkomst van de verkenning van de gezamenlijke voorstellen in het najaar aan de Tweede Kamer doen toekomen.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Voortgang verkenning inzet pensioen voor aflossing woningschuld

Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de verkenning naar de mogelijkheid om pensioen in te zetten voor de aflossing van de woningschuld beschreven.

Mogelijk verval tijdklemmen bij voortijdige afkoop levensverzekeringen

Volgens het FD zijn er concrete plannen om het binnenkort eenvoudiger te maken voor verzekeringnemers om hun levensverzekering vervroegd op te nemen ten gunste van een aflossing op hun hypotheek.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 jun 2014

Laatst gewijzigd

22 okt 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.