Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 aug 2013 Nieuws

Mogelijk verval tijdklemmen bij voortijdige afkoop levensverzekeringen

Volgens het FD zijn er concrete plannen om het binnenkort eenvoudiger te maken voor verzekeringnemers om hun levensverzekering vervroegd op te nemen ten gunste van een aflossing op hun hypotheek.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op dit moment werkt het kabinet aan plannen om levensverzekeringen voortijdig uit te laten keren (op verzoek van verzekeringnemer), waarbij de uitkering gebruikt wordt voor de aflossing van de hypotheek. In dat geval hoeft niet aan de jaren-eis (15 of 20 jaar) te worden voldaan voor het verkrijgen van een onbelaste uitkering.

Veel fiscalisten denken dat de maatregel al op Prinsjesdag bekend gemaakt wordt. PvdA-leider Samson heeft voor het zomerreces al uitspraken gedaan om 'beklemd vermogen' vrij te maken om de economie te stimuleren.

Op dit moment zijn er nog geen concrete voorstellen bekend gemaakt.

Fiscalisten verwachten dat het kabinet met een fiscaal vriendelijke regeling gaat komen om het huidige gespaarde (verpande) geld (€ 30 tot 45 miljard) hypotheken (deels) extra af te lossen.

Bron: FD

 

Lees ook…

Amendementen ingediend voor langere aftrek rente restschuld en verval jareneis KEW

Wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) zijn via een amendement aangevraagd. Er is een amendemente ingediend voor het verlengen van de rente aftrek voor restschulden van 5 jaar naar 10 jaar en en een amendement voor het laten vervallen van de jareneis bij een KEW, waarbij de afkoopwaarde gebruikt wordt voor aflossing hypotheekschuld.

Tegemoetkoming bij voortijdige afkoop SEW/KEW/BEW in bepaalde gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft een paar uitzonderingen omschreven, waarin geen belast intrestbestanddeel wordt vastgesteld indien een KEW/SEW/BEW voortijdig wordt afgekocht. Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, de KEW/SEW/BEW onbelast afkopen.

Rubrieken

Opvoerdatum

14 aug 2013

Laatst gewijzigd

14 aug 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.