Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 apr 2014 Nieuws

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart is gedaald met 7 duizend. Deze daling werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, niet doordat meer mensen betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart 2014  uitkwam op 454 duizend, 6 duizend minder dan in februari en 74 duizend meer dan in maart 2013.

Arbeidsdeelname afgenomen
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2014 met 7 duizend af en kwam uit op 684 duizend personen. Over een langere periode bekeken is er nog steeds sprake van een stijgende trend van de werkloosheid. Gemiddeld kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar 5 duizend werklozen per maand bij. Tegelijkertijd nam de omvang van de werkzame beroepsbevolking af met 18 duizend personen per maand, waardoor in het eerste kwartaal de totale beroepsbevolking maandelijks met gemiddeld 13 duizend personen kromp.

Meer vrouwen werkloos
De stijging van de werkloosheid in het eerste kwartaal kwam vrijwel volledig voor rekening van vrouwen van 25 jaar en ouder. Gemiddeld kwamen er maandelijks 6 duizend werkloze vrouwen van deze leeftijd bij. Dit hangt samen met het relatief grote banenverlies in de zorg en de handel eind vorig jaar. In deze sectoren zijn veel vrouwen werkzaam.

In maart kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,7 procent van de beroepsbevolking.  Volgens de ILO-definitie was dat 7,2 procent

Uitkeringen aan vrouwen vrijwel onveranderd
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in maart 2014 met 1,4 procent af tot 454 duizend. In maart vorig jaar steeg het aantal uitkeringen nog met bijna 1 procent. Onder jongeren tot 25 jaar nam het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkst af. Ook bij de mannen nam het aantal WW-uitkeringen af. Bij de vrouwen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van februari. Onder 55-plussers was in maart sprake van een verdere toename.
Naar sector bekeken deed de grootste daling zich voor vanuit seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouw. In de sector zorg en welzijn, waar veel vrouwen werkzaam zijn, nam het aantal uitkeringen toe.

Meer werkhervattingen in het eerste kwartaal van 2014
Er  werden in het eerste kwartaal van dit jaar 174 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt, 5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen bedroeg 158 duizend, 29 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2013. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen kwam uit op 75 duizend, bijna 22 duizend meer dan in de eerste drie maanden van 2013.

Bron: CBS

Lees ook…

UWV: in 2013 recordaantal nieuwe WW-uitkeringen

Als gevolg van de economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met werkloosheid. UWV heeft in 2013 613.200 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012. UWV betaalde € 21,4 miljard aan uitkeringen uit aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden. Onder hen waren 437.700 WW’ers en 956.400 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering. In 2013 vonden 241.800 WW’ers en 6.600 Wajongers mede dankzij de dienstverlening van UWV werk.

Werkloosheid verder toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2014 met 13 duizend toe en kwam uit op 691 duizend personen. Dat is 8,8 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Kansen voor oudere WW-er om werk te vinden

Het loont voor werkzoekenden met een WW-uitkering boven de 45 jaar om actief te blijven solliciteren. Van de groep Ww’ers tussen de 45 en 55 jaar blijkt dat - in de periode 2006-2012 - circa 55 procent een baan vindt en bij de groep boven de 55 jaar is dat percentage circa 34 procent. Voor de jongeren leeftijdscategorieën liggen de uitstroompercentages op circa 65 procent. Van belang is wel dat de oudere Ww’er intensief en breed blijft zoeken naar werk en hierop wordt aangesproken door UWV.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 apr 2014

Laatst gewijzigd

17 apr 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.