Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 mei 2013 Nieuws

Overwaarde van het woningbezit ruim 500 miljard euro

De Taskforce Verzilveren, een initiatief van maatschappelijke organisaties, financiële partijen en overheidsinstellingen, heeft zich gebogen over een actueel probleem: hoe is de overwaarde in het eigen huis te verzilveren als het inkomen of pensioen ontoereikend is? De totale overwaarde van het woningbezit in Nederland bedraagt ook nu nog ruim 500 miljard euro. De Taskforce onderzocht praktische belemmeringen en verkende nieuwe mogelijkheden om het in de eigen woning ‘opgesloten geld’ vrij te maken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Taskforce ziet onder andere kansen in een zorghypotheek en in besteding van het pensioen voor grotere uitgaven. Voor het benodigde vertrouwen in de vereiste complexe financiële producten, moeten publieke en private partijen samenwerken. Het eindrapport wordt vandaag aangeboden aan Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

Het rapport ‘Eigen haard is zilver waard’ (pdf, 25 pagina's) laat zien dat veel gepensioneerden extra financiële armslag goed kunnen gebruiken of hard nodig hebben, maar niet in staat zijn om de overwaarde van hun huis te gelde te maken. Zij zijn als het ware steenrijk maar geldarm, ze kunnen de stenen niet gebruiken om het (pensioen)inkomen aan te vullen of om grote uitgaven te financieren, bijvoorbeeld om de woning aan te passen of extra zorg aan huis te regelen.

Hoe ouder men wordt, hoe hoger het bedrag aan eigen geld is dat in het eigen huis vastligt. De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80% in de totale overwaarde in Nederlandse huizen. De huidige gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit, met een gemiddelde overwaarde per huis van 257.000 euro. De potentie om te verzilveren is volop aanwezig, maar nauwelijks te benutten omdat banken en andere geldverstrekkers hier niet of nauwelijks meer in voorzien. Gevolg is dat veel huishoudens tot op hoge leeftijd alleen maar kunnen blijven sparen.

Veel 65-plussers hebben maar een kleine buffer aan beschikbaar eigen geld of hebben een laag inkomen: 437.000 huishoudens hebben een vermogen onder de belastingvrije drempel, 332.000 huishoudens hebben een bruto inkomen dat minder is dan modaal (33.000 euro) en voor 223.000 huishoudens geldt beide. Voor sommige van deze huishoudens kan verzilveren van de overwaarde wel de vaak hoognodige extra armslag geven.

Omkeerhypotheek
In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt de mogelijkheid om te verzilveren wel aangeboden en benut. Veelal via een omkeerhypotheek of ‘verkoop-en-terughuur’ constructie. In beide gevallen krijgt de huiseigenaar een voorschot op de toekomstige verkoopopbrengst van zijn huis. De huiseigenaar ontvangt een bedrag ineens en kan deels de toekomstige rente of huur financieren. Bij de omkeerhypotheek blijft de bewoner de eigenaar, en bij ‘verkoop-en-terughuur’ verandert het eigendom, waardoor de voormalige huiseigenaar huurder wordt. In het buitenland zijn er vele variaties op de twee verzilverproducten. Waarom kan dit in het buitenland wel, maar lukt het in Nederland niet?  

Woning is spaarpot
De Taskforce erkent dat vertrouwen in de complexe verzilverproducten een noodzakelijke voorwaarde is om de markt voor het verzilveren van de waarde van het huis in Nederland tot ontwikkeling te brengen. Het is daarom van belang, dat dergelijke producten voor consumenten begrijpelijk en door en door betrouwbaar zijn. Dit pleit voor gezamenlijke voorlichting van maatschappelijke organisaties en financiële partijen. De huidige leden van de Taskforce kunnen daarin een voortrekkersrol vervullen.

Nederlanders zouden meer moeten beseffen, dat een huis niet alleen is om in te wonen, maar dat het op latere leeftijd ook een bron van inkomen kan zijn. De omkeerhypotheek en ‘verkoop-en-terughuur’ bieden beiden mogelijkheden om ouderen meer vrije bestedingsruimte te geven en het inkomen aan te vullen. De Taskforce ziet onder andere goede mogelijkheden in het verbeteren van de toegang tot hypotheken die de overwaarde verzilveren op latere leeftijd, en waarbij het vrijkomende geld kan worden benut voor zorg: de zorghypotheek. Daarnaast ziet de Taskforce kansen om het pensioen ondersteunend in te zetten bij financiering van grote uitgaven.

 

Bron: Boer & Croon

Lees ook…

Overwaarde benutten vaak onmogelijk

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) kunnen ouderen moeilijk hun huis te verkopen om op die manier hun zorgkosten te betalen.

Verzilvering van overwaarde onzeker

Steeds meer 65-plussers hebben een koopwoning. En steeds meer 65-plussers een hypotheekschuld. Van alle 65-plussers met een eigen woning had in 1986 24% een hypotheekschuld; in 1994 was dit 30%; in 2002 48% en in 2012 is dit percentage opgelopen tot 57. De mogelijkheden voor verzilvering van de overwaarde op de eigen woning moeten wat de lange termijn betreft dan ook niet te optimistisch worden ingeschat.

Commissie acht box 3 heffing tijdelijk gestalde overwaarde terecht

Een particulier had de (tijdelijke) overwaarde op de peildatum 1 januari op een spaarrekening gestald, in afwachting van zijn (vervolg)aankoop van een andere woning. Deze particulier heeft via de 'Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven' een klacht ingediend omdat hij van mening was dat de staatssecretaris van Financiën ten onrechte niet, op grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van de algemene wet inzake rijksbelastingen, heeft goedgekeurd dat de vermogensrendementsheffing over 2011 in zijn geval vanwege bijzondere omstandigheden wordt beperkt.

Oudere kan waarde huis niet benutten

Oudere huizenbezitters hebben vrijwel geen mogelijkheden de overwaarde in hun koopwoning te verzilveren, terwijl zij dat geld steeds vaker nodig hebben om zorg van te betalen en hun dalende pensioen aan te vullen. Het aantal aanbieders van 'opeethypotheken' is de laatste jaren drastisch gedaald.

Nulmeting restschuld op eigen woning

Minister Blok geeft nulmeting door aan de Tweede Kamer.

Banken hebben uitsluitend zicht op die klanten die een restschuld overhouden na verkoop van de woning en die deze restschuld niet op een andere wijze kunnen aflossen, bijvoorbeeld met spaargeld, dan wel mee (kunnen) financieren in een nieuwe hypothecaire lening.
Er is dus geen zicht op de feitelijke restschuld van mensen die hun woning verkopen en die een restschuld overhouden welke zij kunnen voldoen vanuit andere middelen. Banken zien in dergelijke gevallen alleen dat de lening wordt afbetaald. Ook mensen voor wie de restschuld door de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is overgenomen, zijn in de cijfers van de NVB niet meegeteld.
De door de NVB verstrekte cijfers hebben dus uitsluitend betrekking op het aantal mensen met een restschuld die niet is afgelost of meegefinancierd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 mei 2013

Laatst gewijzigd

15 mei 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.